• hostinec

  objekthostinec

  Pěnčín, Krásná, č.p. 37

  katalogové číslo: 1000118395
  číslo ÚSKP: (11902/5-5445)
  prohlášeno a zrušeno prohlášení kulturní památkou

  Hostinec U kaštanu č.p. 37 pochází z roku 1915. Nachází se u křižovatky hlavní silnice. Z důvodu stavebních úprav, které snížily historickou hodnotu a zanikla tak autenticita objektu, bylo rozhodnuto o zrušení památkové ochrany.

 • socha sv. Josefa

  objektsocha sv. Josefa

  Pěnčín, Krásná

  katalogové číslo: 1189875744
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 86884/5-83

  Barokní písovcová skulptura sv. Josefa s Ježíškem z druhé poloviny 18. století stále na vysokém podstavci tvořeného dvojicí dórských sloupů. Socha byla ukradena v zimě 2000–2001. Na místě je nyní osazena volná replika.

 • sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

  objektsloup se sousoším Nejsvětější Trojice

  Pěnčín, Krásná

  katalogové číslo: 1196159626
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 86882/5-82

  Morový sloup se sochami světců a sousoším Nejsvětější Trojice byl dle nápisu na podstavci vytvořen pražským sochařem Josefem Lederem a kameníkem Godefridem Lawaczem z podnětu Josefa Kittla roku 1772.

 • pekárna

  areálpekárna

  Pěnčín, Krásná, č.p. 51

  katalogové číslo: 1726042922
  číslo ÚSKP: (101448)
  prohlášeno a zrušeno prohlášení kulturní památkou

  Zděný patrový dům s pekárnou, postavený v 1. čtvrtině 20. století, je díky ojediněle dochovanému technologickému vybavení pekárny cennou technickou památkou. Součástí areálu je i hospodářská budova, dotvářející prostředí drobné venkovské výroby potravin.

 • dům

  objektdům

  Pěnčín, Krásná, č.p. 10

  katalogové číslo: 1000126906
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16359/5-84

  Rozměrný převážně roubený patrový objekt s mansardovou střechou vzniknul pravděpodobně po polovině 18. století a jeho výstavba je spojena s osobností Johana Josefa Eleazara Kittela. Špatný technický stav si vynutil výměnu většiny roubených konstrukcí.

 • fara

  objektfara

  Pěnčín, Krásná, č.p. 19

  katalogové číslo: 1000135296
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 24245/5-85

  V přízemí zděná, v patře roubená budova fary, kterou nalezneme jižně od kostela sv. Josefa, pochází z 60. let 18. století. Stavebními úpravami prošla ve 2. polovině 19. století. Objekt je dobře dochovaným dokladem barokního stavitelství.

 • kostel sv. Josefa

  areálkostel sv. Josefa

  Pěnčín, Krásná

  katalogové číslo: 1000139517
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 28226/5-81

  Kostel sv. Josefa byl vystavěn v letech 1756-1760 (12.7.1756 byl položen základní kámen a 19.3.1760 byl kostel vysvěcen). V roce 1779 byla k lodi přistavěna věž a 7.12.1782 byl doposud filiální kostel dvorským dekretem povýšen na farní.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.