1000146670 - fara
katalogové číslo
1000146670
název
fara
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Slatina nad Úpou
část obce
Slatina nad Úpou
katastrální uzemí
Slatina nad Úpou
adresa
č.p. 192
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
lokální
typ
fara
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Architektonicky významný areál přímo související s kostelem a životem v osadě. Kulturně-historicky je spjatý s díly B. Němcové a A. Jiráska. Sýpka je ukázkou drobné hospodářské stavby a vyspělosti lidové architektury regionu.

dějiny

Hodnotná, architektonicky významná stavba přímo související s kostelem a životem v osadě. Kulturně-historicky je spjata s dílem B. Němcové a A. Jiráska. Sýpka představuje ukázku drobné hospodářské stavby a vyspělost regionální lidové architektury. Jedná se o původní stavení přímo související s hospodářským životem na faře. Celek představuje ukázku menšího pozdně barokního farního dvora.

stav zachování památkové hodnoty

Fara dobrém stavu, zachována s řadou původních prvků, zvýšená vlhkost, lokální poškození fasádních omítek. Sýpka zachována v téměř původní podobě, některé části vyměněny (záklop stropu, bednění štítu). V přízemí zeslabeny trámy působením chemických látek (vliv stáje), nutno ošetřit. Nutno ošetřit celý objekt.

popis

Areál farního dvora se rozkládá západně od kostela. Sestává ze zděného objektu fary orientovaného paralelně s kolem běžící komunikací a hospodářských budov. Kolmo k faře je ve východní části dvora situována dřevěná sýpka. Naproti sýpce v západní části dvora stojí zděné chlévy, v severní části farního dvora stála stodola, která již zanikla (chlévy a stodola nejsou předmětem ochrany).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 940, Boušín, víska, Slatina nad Úpou, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Fara slouží k trvalému bydlení, zčásti slouží stále svému účelu. Přízemí sýpky slouží jako dřevník, v patře zřízena letní dětská ložnice.

stáhnout data v .xls