1000141081 - zvonice
katalogové číslo
1000141081
název
zvonice
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Slatina nad Úpou
část obce
Slatina nad Úpou
katastrální uzemí
Slatina nad Úpou
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
zvonice
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Areál zvonice s krucifixem je významným prvkem spoluvytvářejícím kulturně historický akcent obce. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných zvonic v regionu. Sousoší prostor kolem zvonice výrazně oživuje. Architektonická dominanta obce.

stav zachování památkové hodnoty

Zvonice v dobrém stavu, pravidelně udržovaná. Šindel porůstá mechem, zejména na severní straně. Sousoší Ukřižování má zvětralé části zhotovené z červeného pískovce - odpadávají jeho části a zanikají nápisy. Jinak v dobrém stavu, bez násilného poškození. Kříž na soklu je zhotoven na poč. 90. let 20. stol. - v minulosti chyběl.

popis

Dřevěná zvonice na kamenné podezdívce stojí ve svahu uprostřed intravilánu obce, nad hlavní komunikací vedoucí jejím středem. Jedná se o jednu z hlavních dominant obce. Kulturně historický akcent zvonice výrazně oživuje sousoší Ukřižování se sochami sv. Petra a Pavla, které stojí v její bezprostřední blízkosti, je však mladšího provedení.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14641, Slatina nad Úpou, ves, Slatina nad Úpou, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Zvonice slouží svému účelu, sousoší oživuje její kulturně historickou hodnotu.

stáhnout data v .xls