1000137526 - sloup se sousoším P. Marie
katalogové číslo
1000137526
název
sloup se sousoším P. Marie
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Slatina nad Úpou
část obce
Slatina nad Úpou
katastrální uzemí
Slatina nad Úpou
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sousoším
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Patrně roku 1831 vystavěný mariánský sloup, po stranách na vlastních podstavách doplněný sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, je příkladem historizujícího rázu regionální sochařské tvorby v období první poloviny 19. století.

dějiny

Kvalitní, vrcholně barokní sochařská práce. Výrazně obohacuje kulturně-historický akcent intravilánu obce.

stav zachování památkové hodnoty

Výborný stav, v roce 2003 zrestaurováno. Okolí udržované.

popis

Na dvoustupňové základně obdélného půdorysu s vykousnutými rohy a jednoduše profilovanou horní hranou (zespod pásek a obloun) obou stupňů stojí kvádrový podstavec půdorysně shodný se základnou, avšak užší. Podstavec má římsu profilovanou oblounem a výžlabkem. Na podstavci stojí tři hranolové pilíře, krajní užšší než středový. Pilíře mezi sebou propojují hladká křídla završená mírně předsazenou konkávní římsou. Boční pilíře mají na čelních a bočních stěnách vytesány obdélné pasparty zvýrazněné obloučkovým vykousnutím. Završeny jsou výrazně přesazenou římsovou hlavicí s profilem odspod výžlabek, pásek, deska, pásek, výžlabek. Na římsách spočívají plinty se sochami světců, čelně vlevo sv. Jana Nepomuckého, čelně vpravo sv. Václava. J. Nepomucký stojí v mírně esovité křivce s těžištěm na pravé noze. Obě ruce pokrčeny drží kříž ve výši hrudi. Světec je oděn ve zvrásněném rouchu, hlava výrazně nakloněna doprava, pohled směřuje ke kříži. Kolem hlavy zlacená kovová gloriola, zlaceny jsou i střapce almuce, lemy štóly, rocheta a další dílčí části. Sv. Václav stojí rovněž v esovité křivce, s těžištěm na levé noze, pravá pokrčena, mírně zakročena, schována za štít s orlicí. Pravá ruka mírně pokrčena, drží štít. Levá ruka pokrčena, drží prapor. Světec je oděn ve vojenském šatu, na hlavě pootočené a mírně skloněné doprava má knížecí korunu. Kolem hlavy má gloriolu bez hvězd, na krku má zavěšen medailon s reliéfem Madony. Třásně a střapce světcova oděvu, medailon, orilce na štítu a další části jsou pozlaceny. Středový pilíř nese na čelní stěně reliéf sv. Josefa orámovaný jednoduchým rámečkem. Sv. Josef má rovněž pozlaceny části oděvu i berlu. Zadní stěna středového pilíře je hladká, překrývá jej římsová deska s obdobným profilem jako na postranních pilířích. Na ní spočívá na kvádrovém podstavci a jednoduchém plintu sloup s entasí, završený pseudokorintskou hlavicí. Patka sloupu je prstencová s achantovým okvětím. Patka i hlavice jsou pozlaceny. Na hlavici je položena Zeměkoule, kolem níž je obtočen had s jablkem v tlamě. Na ní stojí socha P. Marie oděná ve zvrásněném rouchu s pozlacenými lemy. Stojí v mírně esovité křivce s těžištěm na levé noze, pravá nepatrně povykročena na hlavu hada. Ruce sepjaty modlící se ve výši prsou. Hlava mírně zakloněna a sklopena doleva, hledí vzůru. Sousoší ohrazuje jednoduchý plůtek z pískovcových slopků a dřevěných latí.

stáhnout data v .xls