1000120647 - kostel sv. Matouše
katalogové číslo
1000120647
název
kostel sv. Matouše
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Jičín
obec
Žeretice
část obce
Hradíšťko
katastrální uzemí
Hradíšťko
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
31. 7. 2000
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Areál farního kostela s masivní věží snad středověkého původu významně raně barokně a pozdně barokně přestaveného a upraveného. Součástí areálu je i vrcholně barokní márnice. Architektonická dominanta obce a okolní krajiny.

stav zachování památkové hodnoty

Uspokojivý, stavebně technický stav. průběžné opravy a rekonstrukce staveb.

popis

Areál kostela sv. Matouše se nachází na vysokém návrší nad říčkou Cidlinou. Kostel orientovaný, jednolodní s půlkruhově uzavřeným presbytářem s opěráky. Hranolová věž je vystavěna v západním průčelí, patrová, s nastavěným zvýšeným polopatrem a umístěným hodinovým ciferníkem, římsa profilovaná přesahující, zastřešení věže jehlancové, segmentově osmidílné, zakončené lucernou, makovicí, ve vrcholu latinský kříž. Patra věže oddělena oplechovanými profilovanými římsami, v nárožích pilastrové polosloupy zakončené profilovanými hlavicemi. Vstup do kostela od západní strany z podvěží, dřevěné dvoukřídlé dveře jsou osazeny v pravoúhlém kamenném ostění, nad vstupem zaslepené segmentové okno. Okna věže a lodi obdélná, dělená do čtvercových tabulek, v horním plném segmentu dělena do lichoběžníků. Fasáda je prolomena lizénovými rámci. Obvodová, podokapní římsa lodi i presbytáře profilovaná, přesahující. Do prostoru hřbitova přistavěna k severní straně presbytáře patrová sakristie se čtvercovými (v přízemí) a obdélnými (v 1. NP) okny osazenými v kamenném ostění, krov sakristie s polovalbou. Krov lodi sedlový s polovalbou nad prostorem presbytáře, bedněný. Krytinou plechové šablony. Nad presbytářem ve střeše sanktusníková věžička. Fasáda světlý okr. Ohradní zeď okolo kostela obdélná, hlavní vstupní brána od západní strany, další vstup taktéž od průjezdní komunikace, od jižní strany. Zdivo ohradní zdi smíšené (opracované pískovcové bloky, cihla), k severovýchodní straně částečně rozebrána. Po stranách před západním vstupem do areálu kostela jsou umístěny dvě pískovcové sochy na kvádrových pilířích. Při vstupu vlevo se nachází socha sv. Josefa s Ježíškem, vpravo socha P. Marie. Sochy v podživotní velikosti (o výšce 160 cm), celková výška skulptury s pilířem je 360 cm. Fara čp. 1 postavená SZ od kostela sv. Matouše, obdélného půdorysu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48517, Horní Hradíšťko, ves, Hradíšťko, Jičín, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 14.stol.

  • přestavba - 1574 - 1677

Využití

  • Církevní areál slouží bohoslužebným i světským účelům.

stáhnout data v .xls