1411843809 - Merboltice - vesnická památková zóna
katalogové číslo
1411843809
název
Merboltice - vesnická památková zóna
kraj
Ústecký kraj
okres
Děčín
obec
Merboltice
část obce
Merboltice
katastrální uzemí
Merboltice
kategorie
území
památkově chráněno od
1. 1. 2005
existující
ano

anotace

Vesnická památková zóna byla prohlášena na základě vyhlášky MK ČR č. 413/2004 ze dne 24. června 2004. Jedná se o unikátně zachovanou údolní lánovou vesnici s nepřevrstvenou urbanistickou situací velkým množstvím objektů lidové architektury.

popis

Vesnická památková zóna Merboltice byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 413/2004Sb. dne 24. června 2004, vyhláška vstoupila v platnost dne 1. ledna 2005. Přibližně čtyři kilometry dlouhá obec Merboltice je situována v severní části Českého středohoří. Jedná se o vrcholně středověkou emfyteuticky založenou údolní lánovou ves s hospodářskými usedlostmi situovanými nad nivou Merboltického potoka v přibližných rozestupech 50 – 100 m. Domy nejsou k páteřní komunikaci podél Merboltického potoka situovány jednotně, ale jsou natočeny buď okapovou, nebo štítovou stranou. Na usedlosti navazují pásové plužiny lánového systému. Jasně definované centrum obci v současnosti chybí, v minulosti leželo v místě bývalého kostela, stávající zvonice, fary a školy. Základním stavebním typem v obci je jednotraktový patrový roubený podstávkový dům tradiční trojdílné dispozice, v případě větších domů je dispozice zpravidla dvoutraktová. Rozvržení místností v patře kopíruje situaci v přízemí domu, jen nad přízemní sklenutou chlévovou částí jsou v patře komory. Vstupní síň i chlévová část domu jsou zděné z kamene (jedná se o pískovcové štuky nebo lomové čedičové zdivo) a omítané vápnem, světnice i patro jsou celoroubené z hraněných trámů. Podstávky v arkádách obíhají dolní světnici zpravidla ze tří stran, světnice může být orientovaná pravo i levostranně. Výplně spár roubení z mazaniny jsou většinou přetřené bílým vápenným nátěrem. V některých případech je roubení opatřeno bedněným pláštěm ze svislých širokých prken s přelištováním spár. Domy jsou většinou zastřešeny sedlově, krytinou jsou cementové tašky nebo břidlicové či eternitové šablony v německé skladbě. Ojediněle se objevují pálené tašky. Mezi nejstarší stavby s dochovaným dřevohliněným dymníkem patří objekt č. p. 117 z roku 1780.

stáhnout data v .xls