1000149246 - kostel Jména Panny Marie
katalogové číslo
1000149246
název
kostel Jména Panny Marie
kraj
Jihočeský kraj
okres
Písek
obec
Sepekov
část obce
Sepekov
katastrální uzemí
Sepekov
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Architektonicky a urbanisticky významné poutní místo tvořené oválnou stavbou kostela P. Marie, ambity a kaplemi po jeho obvodě. Areál byl postaven ve slohu vrcholného baroka v letech 1730 - 1767. Cenné jsou interiéry a exteriéry staveb.

historický vývoj

Roku 1730 byl položen základní kámen chrámu, jehož architektonický návrh je od architekta rakouského původu Tomáš Haffenecker. Autorství bylo dříve tradičně připisováno K. I. Dientzenhoferovi. Již roku 1733 byl kostel dokončen. 26. září byl do něho slavnostním způsobem přenesen Milostný obraz Panny Marie Sepekovské. Druhý den nato byl pak kostel za přítomnosti světícího biskupa Jana Rudolfa, hraběte Šporka vysvěcen ku cti Jména Panny Marie. Sepekovský chrám byl obehnán ambitem se čtyřmi kaplemi. Celá práce byla dokončena roku 1767. V roce 1769 byla vystavena zvláštní zakládací listina opatem Františkem Dallerem a strahovským konventem.

popis památkové hodnoty

Kostel P. Marie spolu s ambity a kaplemi v Sepekově se nachází na vyvýšeném místě v obci a tvoří velmi cenný architektonický i urbanistický prvek v obci. Poutní místo vytváří architektonický celek s vazbou na kult P. Marie. Jedná se o architektonicky zajímavý celek ze 30. let 18. století, který si po staletí zachovala svůj původní vzhled včetně interiérů a exteriérů. Kostel, ambity i kaple mají cenné interiéry s hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky z barokní doby. Z památkového hlediska je hodnotné zaklenutí lodě kostela kupolí s nástěnnými malby s vyobrazením Panny Marie od P. Siard Noseckého. Dalšími cennými historickými konstrukcemi jsou klenby v presbytáři, v ambitech a v kaplích. V kostele se nalézá řada historických konstrukcí a prvků jako jsou kamenné portály, výplně dveří a oken. Památková ochrana se vztahuje na areál kostela včetně ambitů s kaplemi, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel včetně ambitů a kaplí je v dobrém stavebně-technickém stavu.

popis

Ve středu obce Sepekov se nachází kostel P. Marie s ambity a kaplemi. Kostel Panny Marie v Sepekově je oválná stavba, vytvořená ve slohu vrcholného baroka. Areál kostela je doplněn ambity, které mají čtyři brány v osách a v rozích čtyři kaple, zaklenuté kopulemi s lucernami. Kaple jsou zasvěceny sv. Linhartovi, sv. Augustinovi, sv. Norbertovi a sv. Janu Nepomuckému. Oválný jednolodní kostel se z vnějšku projevuje jako protáhlý oktogon s konkávně vydutými užšími boky. Jednolodní kostel je zaklenut kopulí s lucernou. K lodi kostela přiléhá pravoúhlý presbytář se sakristií a souměrně v ose je vysunuta chrámová předsíň s věží. Ve výklencích věže je umístěna socha Immaculaty – Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Vavřince. Pro zaklenutí kostela byla užita valená klenba.

stáhnout data v .xls