1000148646 - most s výklenkovou kaplí sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000148646
název
most s výklenkovou kaplí sv. Jana Nepomuckého
kraj
Jihočeský kraj
okres
Jindřichův Hradec
obec
Dolní Pěna
část obce
Dolní Pěna
katastrální uzemí
Dolní Pěna
typ
silniční most; výklenková kaple
kategorie
soubor
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Nieder Baumgarten

anotace

Kamenný klenutý mostek s kapličkou a sochou sv. Jana Nepomuckého v Dolní Pěně je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem spojení dopravní technické stavby se sakrální stavbou.

historický vývoj

rok 1762

popis památkové hodnoty

Kamenný klenutý mostek s kapličkou a sochou sv. Jana Nepomuckého v Dolní Pěně je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem spojení dopravní technické stavby se sakrální stavbou. Je významným kompozičním prvkem, který zhodnocuje prostředí intravilánu obce. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků včetně jejich estetického cítění. Socha sv. Jana Nepomuckého dokládá oblibu jeho kultu v lidovém prostředí ve druhé polovině 18.století. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Památková ochrana se vztahuje na celý areál.

stav zachování památkové hodnoty

Most ve špatném stavebním stavu, vyžaduje opravu. Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého je v dobrém stavu, kaple v nedávné době opravena.

popis

Mostek s kapličkou jsou situovány v západní části obce poblíže průjezdné silnice Horní Žďár a Horní Pěna. Mostek přemosťuje místní vodoteč. Svou osou je orientován S – J. Je konstruován jako masivní, jednoobloukový, levošikmý, s křídly, bez zídek. Vyzděn je z lomového neomítaného kamene na maltu vápennou. Délka mostu je nepatrná, šířka naopak velká. Klenba mostu je polokruhová. Barokní výklenková kaplička je postavena v ose na západní straně mostku. Jde o větší obdélnou stavbu, vyrůstající z předsazeného soklu s okosenými rohy. Vlastní hranol kapličky je na všech čtyřech stranách členěn lizénovými rámci s okosenými rohy a je opatřený hladkou zatřenou omítkou, ve vpadlých polích se žlutým vápenným nátěrem, architektonické prvky jsou bílé. Přední strana je prolomena nikou, jejíž otvor je zaklenut polokruhovým obloukem zvýrazněným archivoltou, jehož paty jsou po obou stranách uloženy na krátkých úsecích profilovaných náběžních římsiček. V nice je umístěn podstavec se sochou sv. Jana Nepomuckého.

stáhnout data v .xls