1000143246 - cesta Zlatá stezka, zřícenina
katalogové číslo
1000143246
název
cesta Zlatá stezka, zřícenina
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Prachatice
část obce
Prachatice II
katastrální uzemí
Prachatice
typ
cesta
druh památky
prvek kulturní krajiny
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
torzální
ano

anotace

Pozůstatky prachatického systému Zlaté stezky leží ve spodní části údolí Fefrovského potoka mezi městem Prachatice a starou soumarskou osadou Libínské Sedlo. Stezka se zde zachovala v podobě dvou samostatných systémů úvozových cest.

historický vývoj

Raný a vrcholný středověk až raný novověk (11. – 17. století)

popis památkové hodnoty

Prachatický systém reliktů Zlaté stezky je pozůstatkem jedné z nejvýznamnějších středověkých obchodních stezek v českých zemích. Jedná se o konečný úsek této cesty mezi cílovým městem Prachatice a starou soumarskou osadou Libínské Sedlo. Pozůstatky stezky jsou zachovány v podobě dvou samostatných systémů úvozových cest oddělených Fefrovským potokem. Cesty jsou zde dochovány v mimořádně autentickém stavu díky přeložení pozdějších komunikací mimo historickou trasu Zlaté stezky. Prachatický systém odpovídá pojetí památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Hlavní trasa stezky v Z části systému vede ve vzrostlém smíšeném lese, na V straně probíhá paralelně s historickou trasou novodobá lesní cesta. V část systému leží ve svahu nad Fefrovským potokem ve vzrostlém smrkovém lese. Jedním z úvozů v této části prochází lesní cesta.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12912, Prachatice, město, Prachatice, Prachatice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 64505, Předměstí I, retrodíl území (dominantní), Prachatice, Prachatice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 12914, Předměstí, městská čtvrť, Prachatice, Prachatice, Jihočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls