1000131852 - zámek
katalogové číslo
1000131852
název
zámek
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Bechyně
část obce
Bechyně
katastrální uzemí
Bechyně
adresa
Zámek č.p. 1
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Zámecký areál je situován v dominantní poloze na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Lužnice. Středověký hrad s předhradím byl renesančně upravován, v letech 1578 – 1584 byla přistavěna tři křídla zámku podle projektu Baldessara Maggi z Arogna.

historický vývoj

Na místě dnešního zámku stál původně hrad Bechyně. Hrad s rozsáhlým předhradím byl renesančně upravován. Na východní straně předhradí se zachoval pozdně gotický špýchar s původními prostory, s dřevěnými trámovými stropy a krovem z doby kol. r. 1500. Protější rozsáhlá budova bývalého renesančního pivovaru je dvoulodím zaklenutým renesančními klenbami do středních toskánských sloupů.V čele předhradí, na severní straně, se nachází jízdárna z r. 1776, novodobě přestavěná. Vlastní hrad (pozdější zámek) byl oddělen od předhradí druhým, ve skále tesaným příkopem. K hradu byla přistavěna v letech 1578 – 1584 tři křídla zámku podle projektu Baldessara Maggi z Arogna. Iluzivní rámy kolem oken vstupního průčelí jsou malovány před rokem 1585 podle vzorníku zahradního teoretika Hanse Vredemana de Vries, pozoruhodná jsou dvorní průčelí s bohatou malovanou výzdobou – figurální, bitevní a biblické scény jsou doplněny dekorativními a iluzivními architektonickými motivy. Jižní část gotického hradu s kaplí sv. Ludmily (asi součást hradu P.Ot. II.), byla zbořena v roce 1792. Volné prostranství je chráněno mohutnou pozdně gotickou obrannou tzv. plášťovou zdí. Zbývající části severojižních křídel hradu a příčné severní křídlo se zachovaly jen zčásti v pozdně gotické podobě, byly přestavěny s výstavbou renesančního zámku. Ve středověké části někdejšího hradu vznikla kolem roku 1515 síň, jejíž klenbu nese střední pilíř ve tvaru kmene stromu a klenební žebra napodobují suché větvoví. Tento vegetabilní naturalismus je spojen s osobou stavitele Wendela Roskopfa, člena hutě Benedikta Rieda. Renesanční přestavbě náleží tzv. Jelenice ve východním křídle a nad ní je umístěna Svatební síň Petra Voka s bohatou malovanou nástěnnou výzdobou. Výmalba byly provedena podle grafických předloh Henrika Goldzia a zejména alegorie Ctností a Neřestí překvapují naturalismem a živou barevností. Po roce 1600 vyzdobil kazety renesančního stropu tzv. Zbrojnice rožmberský dvorní malíř Bartoloměj Beránek – Jelínek podle grafických listů Philippa Galla, který je vytvořil podle maleb Anthonise van Monforta, zvaného Blocklandt.; jsou na nich cenné krajinné výjevy, těžící z antických, italských a domácích motivů. R. 1596 prodává Petr Vok Bechyni Šternberkům, kteří ji drželi do r. 1761, kdy dědictvím přechází do rodu Paarů. Potomci Jana Václava Paara drželi Bechyni do r. 1948. Za Paarů byla roku 1776 postavena jízdárna a v první čtvrtině 19. století bylo předhradí přeměněno v krajinářský park s pavilonem „Ptáčnice“ s grottou v neogotických formách.

popis památkové hodnoty

Zámecký areál je příkladem významného šlechtického sídla situovaného v okrajové části města Bechyně na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Lužnice, kde spolu s areálem kláštera vytváří charakteristický obraz města. Rozsáhlý zámecký soubor dotváří parkové a zahradní plochy, které bezprostředně navazují na zámecké objekty. Jejich památková podstata spočívá v téměř intaktně dochovaném prostorovém rozsahu původní dispozice a v uchování jednotlivých charakteristických kompozičních částí ( krajinářský park v předzámčí, za zámkem v okolí plášťová zdi, zahrada u jízdárny), v uchování stavebních objektů, vytvářejících hmotnou substanci zahradní a parkové úpravy (ohradní zdi, okrasný plot v okolí zámku, pavilon „Ptáčnice“, vyhlídkový altán, kamenná kašna, zídky, tarasy), v existenci některých porostních prvků historického založení, v relativně historicky autentickém poměru zastavěných a volných ploch. Zámecký areál odpovídá pojetí kulturní památky podle zák.č.20/1987 Sb., §2, o státní památkové péči. Areál zámku je součástí městské památkové zóny Bechyně.

popis

Krajinářský park se rozkládá v předzámčí, mezi zámkem a budovou jízdárny a jižně od zámku v okolí plášťové zdi zvané Čertova. K budově jízdárny přiléhá ze severní strany obdélníková plocha zahrady, vymezená ohradní zdí se vstupem z objektu situovaného u vstupní brány. Zahrada není přístupná veřejnosti. Zámek spolu s areálem františkánského kláštera východně od zámku, vytvářejí charakteristické pohledové panoráma jižního okraje města Bechyně.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 250, Bechyně, město, Bechyně, Tábor, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 25672, Bechyně, býv. hl. městská čtvrť, Bechyně, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls