1000125958 - kostel sv. Filipa a Jakuba
katalogové číslo
1000125958
název
kostel sv. Filipa a Jakuba
kraj
Jihočeský kraj
okres
Písek
obec
Kovářov
část obce
Předbořice
katastrální uzemí
Předbořice u Zahořan
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Kostel s raně gotickým založením z konce 13. století, prošel mnoha vývojovými etapami a přestavbami, v roce 1812 byla přistavěna věž a byla nově zastropena loď). Cenný interiér kostela včetně historických konstrukcí a prvků (klenby, krov, portály).

historický vývoj

Raně gotický kostel vznikl na konci 13. století. Věž kostela přistavěna v roce 1812.

popis památkové hodnoty

Kostel sv. Filipa a Jakuba obklopený hřbitovem se nachází na vyvýšeném místě uprostřed návsi v severní části obce a tvoří významný urbanistický prvek v intravilánu obce Předbořice. Kostel s raně gotickým založením, prošel mnoha vývojovými etapami a přestavbami a v r.1812 byla přistavěna před západní průčelí hranolová věž. Mezi hodnotné části patří zachované stavební konstrukce jako kamenné zdivo, křížová klenba s přiznanými žebry v presbytáři, křížová klenba v podvěží a v jižní předsíni. Z památkového hlediska jsou cenné architektonické a historické prvky jako kamenná ostění, kamenný hrotitý gotický portál do lodě, truhlářské dveřní výrobky a jejich kování. Cenný je i plátovaný hambalkový krov se stojatou stolicí v lodi a jednoduchý plátovaný hambalkový krov presbytáře s tesařskými značkami. Kostel s areálem odpovídá pojetí kulturní památky podle §2 a 42 zákona č. 20/87Sb. O státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Technický stav kostela dobrý, bez viditelných statických poruch.

popis

Kostel sv. Filipa a Jakuba obklopený hřbitovem s ohradní zdí a s márnicí v severozápadním rohu hřbitova tvoří jednotný ucelený celek. Areál kostela se rozkládá na vyvýšeném místě uprostřed návsi v severní části obce a tvoří významný urbanistický prvek v intravilánu obce Předbořice. Jedná se o jednolodní orientovaný kostel s obdélnou plochostropou lodí, na kterou navazuje na východě zúžený presbytář s pravoúhlým závěrem. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou s viditelnými kamennými žebry. Na severní straně k lodi přiléhá přístavek s plochostropou sakristií a na jižní straně přístavek s předsíní, která je sklenuta omítnutou křížovou klenbou. Před západní průčelí je předsazena hranolová věž.

stáhnout data v .xls