1000124586 - měšťanský dům
katalogové číslo
1000124586
název
měšťanský dům
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Prachatice
část obce
Prachatice I
katastrální uzemí
Prachatice
adresa
č.p. 87
typ
měšťanský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jednopatrový řadový dům o pěti osách v patře. Břízolitová fasáda ukončena fabionovou korunní římsou. Objekt radikálně přestavěn ve 3. čtvrtině 20. století.

historický vývoj

Renesanční dům z 2. poloviny 16. století, přestavěný v 19. století, v téže době i vzhled průčelí. DAlší přestavba ve 3. čtvrtině 20. století.

popis památkové hodnoty

Dům č.p. 87 je součástí MPR Prachatice. Areál domu čp. 87 v Dlouhé ulici v Prachaticích odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 Zákona č.20/ 1987 Sb. O Státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na část areálu dle rozpisu reidentifikace. Objekt je radikálně přestavěn, přičemž pravděpodobně došlo k zániku či minimálně ke značnému snížení památkové hodnoty domu. Bylo zbouráno cenné dvorní křídlo a zadní křídlo. Při případných přestavbách objektu by bylo možné provést opětovnou dostavbu dvorního a zadního křídla v hmotě odpovídající okolním objektům a nepřekračujícím linii původní městské hradby. Obdobné uspořádání zástavby s dvojicí paralelních objektů spojených doplňkovým bočním křídlem bylo možné nalézt u nedalekého domu č.p. 84

stav zachování památkové hodnoty

Dům č.p. 87 bez viditelných stavebně technických závad. Objekt je při přívalových deštích zaplavován vodou z okolních ulic.

popis

Areál zahrnuje dům a dvůr. Přízemní přístavek, dřevěný dům, skleník a oplocení dvora nejsou předmětem památkové ochrany.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12912, Prachatice, město, Prachatice, Prachatice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 12913, Město, hl. městská čtvrť, Prachatice, Prachatice, Jihočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls