1000124548 - kostel Narození Panny Marie se hřbitovem
katalogové číslo
1000124548
název
kostel Narození Panny Marie se hřbitovem
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Borotín
část obce
Nový Kostelec
katastrální uzemí
Pikov
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původně románský kostel z 1. pol. 13. století byl upraven goticky a částečně barokně. Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem, sakristií a mohutnou lodí má jednoduché fasády, doplněné opěráky v závěru a kamenným armováním. Cenné středověké konstrukce.

historický vývoj

Původní kostel s mohutnou věží při chóru, jež je rozhodně ještě včetně druhého patra románská, několik detailů je již gotických , cca z pol. 13. stol. Jižní portál lodi je raně gotický, snad z posl. třetiny 13. století, presbytář a gotická přestavba kostela proběhla patrně po polovině 14. století. Poslední zásadní úprava pozdně barokní, kdy byla zvýšena věž o horní patro.

popis památkové hodnoty

Kostel odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči. Je jedním ze zásadních příkladů vývoje raně středověké a středověké architektury v Čechách. Je jedinečnou krajinnou dominantou.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel byl v roce 2003 zásadně opraven v exteriérové části – opraveny pláště.

popis

Kostel se hřbitovem je situován JV od obce Nový Kostelec, na náhorní rovině táborské pahorkatiny, je výraznou dominantou, viditelnou do značné vzdálenosti. Je vystavěn na shodné vrstevnici jako 8 km vzdálený kostel směrem na východ v Chotovinách, jsou vzájemně na dohled. Je orientován, obklopen téměř pravidelnou čtvercovou plochou hřbitova, obehnaného ohradní zídkou. Na S presbytáře původní románská věž a malý, kostelík, presbytář s pětibokým závěrem, mírně rozšířená loď založena na obdélníku, přístupná z jihu, kde přistavěna malá předsíňka.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12145, Pikov, víska, Pikov, Tábor, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 28461, Kostelecký ovčín, dvůr, Pikov, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls