1000118357 - zámek s hospodářským dvorem a parkem
katalogové číslo
1000118357
název
zámek s hospodářským dvorem a parkem
kraj
Kraj Vysočina
okres
Jihlava
obec
Plandry
část obce
Plandry
katastrální uzemí
Plandry
typ
zámek
kategorie
soubor
památkově chráněno od
11. 11. 1991
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano

anotace

Před zbořením dvoukřídlého barokního zámku v r. 1998 se jednalo o významný komplex venkovského panského sídla s hospodářským dvorem a parkem tvořeným kaskádou rybníků. Areál si i přes razantní asanační zásahy dodnes uchoval vysokou urbanistickou hodnotu.

stav zachování památkové hodnoty

Silně narušený až havarijní stav celého areálu je zapříčiněn zejména dlouhodobě zanedbanou údržbou a negativními zásahy minulých let, ale také nerespektováním závazných stanovisek při jeho obnově. Severní hospodářské křídlo je zčásti zbořeno, sýpka je nevhodně novodobě upravená, park je rozrušen novodobou zástavbou, zahrádkami a dalšími nekvalifikovanými zásahy. Novostavba nahrazující zbořenou budovu zámku nerespektuje památkový ráz areálu.

stáhnout data v .xls