1000149100 - přístup k rameni Moravy (Nečízu)
katalogové číslo
1000149100
název
přístup k rameni Moravy (Nečízu)
kraj
Olomoucký kraj
okres
Olomouc
obec
Litovel
část obce
Litovel
katastrální uzemí
Litovel
adresa
Nám. Př. Otakara
typ
schodiště
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
schodiště - přístup k rameni Moravy (Nečízu)

anotace

Architektonická úprava přístupu k vodnímu toku Nečízu datovaná 1856, projektovaná místním stavitelem Vincencem Cerhou.

dějiny

Hlavní úzký tok Nečízu o délce několika kilometrů a o šířce kolísající od 2,50 do 5,00 m, je zčásti regulovaný, sevřený nábřežními zdmi, a zčásti je sveden do podzemí (zaklenut). Protéká napříč Litovlí kolem Městského mlýna, podtéká radniční věž, prochází podzemím pod náměstím Přemysla Otakara a na východě vytéká z města. Z dosavadního poznání vyplývá, že na nábřežních zdech, opěrách kleneb a mostních objektech jsou vytesány kamenické značky či datace, pocházející ze 17., 18. a 19. století. Plány na úpravu přístupu k Nečízu vytvořil a datoval ke dni 23. ledna 1857 místní zednický mistr a městský stavitel Vincenc Cerha. Před zahájením prací, které byly naplánovány na dobu od 23. června do 12. července 1856, musela být voda odvedena jinými koryty.

popis památkové hodnoty

Ojedinělá technická památka. Součást středověkého vodního systému města Litovle.

stav zachování památkové hodnoty

Stav je dobrý, pouze jedna ozdobná litinová tyč zábradlí je poškozena. Restaurování všech prvků přístupu se schodištěm bylo realizováno v letech 1996–1997 (Mgr. Ladislav Werkmann).

popis

Architektonicky ztvárněná otevřená obdélná prostora o půdorysné ploše cca 12x4 m v jižní části náměstí Přemysla Otakara před radnicí nad tzv. Městským ramenem Moravy (nazývaném Nečíz) se schodištěm, umožňujícím přístup k jejímu toku, který je jinak pod náměstím Přemysla Otakara zcela zaklenut soustavou kamenných kleneb. Po obvodu otevřené prostory nad vodním kanálem obíhá litinové zábradlí kotvené do dvanácti kamenných sloupků. Svislé tyče zábradlí, plasticky zdobené se stylizovanými lístečky po stranách, jsou opatřeny jednoduchým madlem. Jednotlivé polygonální sloupky vyrůstají ze čtvercové základny a jsou ukončeny jednoduchou římsou a jehlancovou stříškou. K nárožním sloupkům přiléhají nákolníky s volutovým zakončením. Na bočních, užších stranách otevřené prostory, sbíhají k vodní hladině dvě kamenná schodišťová ramena, ve směru od jihu k pravému a ve směru od severu k levému „břehu“ Nečízu. Schodišťová ramena sestávají z 10 pískovcových schodů a dvou kratších schůdků s profilovaným nosem. Stavební součást přístupu k Nečízu tvoří část kleneb nad jeho tokem, a to klenba o délce cca 6 m ve směru proti jeho toku a klenba o délce cca 6 m ve směru jeho toku. Čela kleneb jsou z tesaných pískovcových kvádrů, opatřená pískovcovou krycí římsou. Na průčelním klenáku návodní strany je vytesána datace: 1856. Opěry kleneb jsou také z pískovcových kvádrů, klenby za čely kleneb jsou z lomového kamene. Klenby jsou mostním objektem o světlosti otvoru 4,90 m a výšce otvoru nad dnem 2,00 m.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8620, Litovel, město, Litovel, Olomouc, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 26944, Litovel, býv. hl. městská čtvrť, Litovel, Olomouc, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1856

Využití

  • Hlavní úzký tok Nečízu o délce několika kilometrů a o šířce kolísající od 2,50 do 5,00 m, je zčásti regulovaný, sevřený nábřežními zdmi, a zčásti je sveden do podzemí (zaklenut). Protéká napříč Litovlí kolem Městského mlýna, podtéká radniční věž, prochází

stáhnout data v .xls