1000140877 - kostel sv. Maří Magdalény s ohradní zdí
katalogové číslo
1000140877
název
kostel sv. Maří Magdalény s ohradní zdí
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Malá Morava
část obce
Podlesí
katastrální uzemí
Podlesí-město
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
sloh
gotika; baroko

anotace

Hodnotná polorustikální architektura.

popis památkové hodnoty

Hodnotná polorustikální architektura – jeden z prvních katolických kostelů postavených na Šumpersku po třicetileté válce.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý. Plošně opadaná líčka fasády.

popis

V areálu hřbitova stojící orientovaná jednolodní architektura obdélného půdorysu, s představenou věží před západním průčelím a mírně užším presbytářem trojbokého zakončení s masivními opěráky, postavená z kamenného a cihelného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy, střecha sedlová, v závěru presbytáře trojboce zvalbená, krytá eternitem. Loď s dvěma a presbytář s jednou okenní osou, okna obdélná vysoká s plnými oblouky. Fasáda hladká, členěná pouze profilovanou korunní římsou. Věž s hladkou fasádou, v horní části z každé strany jedno vysoké půlkruhově ukončené okno, do oplechované báně je vetknut trojramenný kříž. V jižním rohu věže a lodi je přístavek se schodištěm na kruchtu a věž, má pultovou střechou krytou plechem. Z jižní strany lodi je přizděna malá předsíň se sedlovou střechou, ve štítu je nika v podobě kvadrilobu, vstup s ostěním a segmentem, nad ním profilovaná římsa s křídly uvnitř křížová klenba s hřebínky. Sakristie s oratoří a pultovou střechou je umístěna na severní straně kněžiště.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12505, Podlesí, býv. město, Podlesí-město, Šumperk, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 26683, Krumperky, býv. hl. městská čtvrť, Podlesí-město, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Využití

  • Sakrální.

stáhnout data v .xls