1000137896 - kostel sv. Martina s náhrobkem
katalogové číslo
1000137896
název
kostel sv. Martina s náhrobkem
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Velké Losiny
část obce
Žárová
katastrální uzemí
Žárová
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance

anotace

Mimořádný pozdně renesanční roubený kostel s cenným klasicistním náhrobkem u ohradní zdi.

popis památkové hodnoty

Mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura – typologicky podobná s kostelem v Maršíkově.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý.

popis

V areálu hřbitova samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová a v závěru trojboce zvalbená střechou je krytá šindelem, v líci západního průčelí vyrůstá kvadratická věž se stanovou střechou a korouhví, renesanční krov plné hambálkové soustavy se středními sloupky a námětky. Roubení kostela končí asi dva metry od západního průčelí (pod východní stranou věže), kde začíná nový samostatný prostor obitý pouze deskami. Loď osvětlena pouze z jižní strany třemi a presbytář čtyřmi okny s obloukovým zakončením. K severní straně presbytáře přiléhá sakristie s pultovou střechou. Z jižní strany lodi je přistavena předsíň sedlovou střechou.

stáhnout data v .xls