1000131574 - kostel sv. Linharta
katalogové číslo
1000131574
název
kostel sv. Linharta
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Horní Studénky
část obce
Horní Studénky
katastrální uzemí
Horní Studénky
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Ojedinělý architektonický celek historického poutního areálu. Původní jádro z 16. století nese renesanční prvky s typickou klenbou se štukovými žebry.

popis památkové hodnoty

Významná sakrální architektura se evidentním původním jádrem, která zachovává renesanční prvky s typickou klenbou se štukovými žebry. Hodnotná je celková štuková výzdoba.

stav zachování památkové hodnoty

Po nedávných opravách je celkový stav dobrý.

popis

Orientovaná jednolodní architektura obdélného půdorysu je z velké části vyzděna kamenem. Trigonální závěr podepírají opěráky, které jsou jednou odstupněné a jejich stříška dosahuje téměř pod korunní římsu. V západní části je představěna čtyřboká věž, kterou se vchází do kostela prostřednictvím vchodu s pískovcovým ostěním. Na věži jsou v jižní, západní a severní zdi proraženy drobné obdélné otvory do věžních mezipater a pod korunní římsou otvory s polokruhovými záklenky, v nichž jsou vsazeny hodinové ciferníky. Zastřešení věže je cibulové s lucernou a makovicí, krytinou je plech. K severní zdi věže je přistavěno schodiště s pultovou stříškou a vchodem s pravoúhlým pískovcovým portálem. K severní straně lodi je k opěrákům přistavěna předsíň se segmentově zaklenutým vstupem a s pultovou střechou, sahající přibližně do ? zdi lodi. K jižní straně přiléhá sakristie obdélného půdorysu, zaklenutá valeně se styčnými výsečemi. Sedlová eternitová střecha lodi je podle půdorysu rozdělena na dvě části, z nichž východní, blíže kněžiště, zdobí sanktusník s makovicí a korouhví ve tvaru kohouta. Pod současnou krytinou je zachován dřívější šindel. Kněžiště osvětlují 4 okna, loď také 4 okna, všechna mají záklenek plného oblouku a jsou zasazena do hluboké nálevkovité špalety. Fasáda je jednoduše hladce omítnuta v bílé barvě.

stáhnout data v .xls