1000130800 - kostel sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000130800
název
kostel sv. Jana Nepomuckého
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Sobotín
část obce
Klepáčov
katastrální uzemí
Klepáčov
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Vzácná dřevěná lidová sakrální architektura.

popis památkové hodnoty

Umělecko-historicky cenný prvek okolí hodnotné horské roubené architektury, vytvořený z méně častého krupníku.

stav zachování památkové hodnoty

Celkový stav je dobrý. Nutná je průběžná údržba dřeva na všech konstrukčních částech.

popis

Samostatně stojící orientovaný roubený kostelík na kamenné, hladce omítnuté podezdívce s trojbokým závěrem a výrazným sanktusníkem s lucernou a cibulí. Podezdívka je po celém obvodu pultově kryta šindelem. Trámové konstrukce srubu jsou v nárožích propojeny rybinovými spoji. Okna jsou vsazena do otvorů, jejichž ostění tvoří svislá nezdobená břevna a záklenek je segmentově tvarován v trámoví. Výplně oken jsou novodobé. V bočních stranách závěru jsou dvě okna, v severním průčelí tři, v jižním dvě a dvě v jedné ose na západní straně. Hlavní vstup je v západním průčelí, vedou k němu kamenné schůdky a je krytý pultovou dřevěnou stříškou, jednou zalomenou a kopírující tak segmentový záklenek vstupu. Dvoukřídlé vstupní dveře jsou nové, diagonálně deštěné. Střecha je valbová, nad závěrem trojboká, krytá šindelem. Obdélná předsíň se nachází pod kruchtou, má dřevěný trámový strop a kamennou podlahu. Vedou z ní na jih dveře do sakristie se segmentovým záklenkem a na sever nové schodiště na plochostropou kruchtu s dřevěným obložením. Ve východní zdi, dělící předsíň od lodi, je prolomeno malé okno s půlkruhovým záklenkem. V lodi je dřevem obložený plochý strop a stejně obložené kněžiště, podlaha kamenná. Sakristie obdélného půdorysu je nově obložená prkny z měkkého dřeva, strop je trámový. Všechny okenní výplně jsou novodobé. „Kostelík svatého Jana Nepomuckého byl postaven na návrh Antonína Langera, rychtáře obce, v roce 1783. Velehradský klášter, který byl vlastníkem vízmberského panství a kam náležela osada Klepáčov, se podílel na stavbě kostela dřevem. Obec poskytla dělníky. Rovněž kamenný kříž připomíná počátky tohoto kostelíka. Značně poškozený kostel byl zakoupen Českou pojišťovnou a.s. a ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Šumperku bylo přistoupeno v roce 1983 k jeho opravě. Celková oprava kostela prováděná na náklady České pojišťovny a.s. byla z velké části dokončena v roce 1991. V roce 1997 byla dokončena renovace kostela a 4. října 1997 byl kostel navrácen církevnímu životu. Dne 16. května 1998 byl vysvěcen zvon, který za 3350 marek zakoupili bývalí němečtí farníci a o tři dny později, tj.19. května. Zvon zní v tónu A2.“ (dle Miroslava Mikuláštíka, kronikáře obce Sobotín)

stáhnout data v .xls