1000129052 - kostel sv. Wolfganga
katalogové číslo
1000129052
název
kostel sv. Wolfganga
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Vikantice
část obce
Vikantice
katastrální uzemí
Vikantice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance

anotace

Jednoduchá pozdně renesanční architektura.

popis památkové hodnoty

Jednoduchá pozdně renesanční architektura, typologicky velmi cenná.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je celkově zanedbaný – nejvíce se projevují problémy se zemní vlhkostí.

popis

Na hřbitově stojící orientovaný kostel obdélného půdorysu s věží před západním průčelím a s trojbokým závěrem, vyzděný z kamenného a cihelného zdiva a omítnutý hladkou vápennou omítkou světle okrové barvy, sedlová střecha s valbou je krytá plechem, věž se stanovou, rovněž oplechovanou střechou, ve vrcholu je vetknut kovový kříž. Věž i kněžiště jsou jen nepatrně užší než loď, k severní straně lodi a kněžiště je přistavěna sakristie a márnice s pultovou střechou. Fasáda je hladká, členěná pouze 4 vysokými okny s lomenými oblouky a hlubokých špaletách, v lodi jsou navíc čtvercová segmentově zakončena okénka, v závěru presbytáře je hluboká nika s lomeným obloukem. Věž je třípodlažní, jednoduchými kordónovými římsami profilovanou korunní římsou, okna z každé stany posledního podlaží vysoká s obloukem. K hlavnímu průčelí je přistavěna předsíň se sedlovou oplechovanou stříškou, vstup pravoúhlý, vlastní vstup do kostela s půlkruhovým záklenkem, dveře dvoukřídlé prosklené. Podvěží s valenou klenbou, loď i presbytář plochostropé s fabiony a štukovými zrcadly. V přední části lodi kruchta s plnou poprsní. V pravé části kněžiště pravoúhlý vstup do zaklenuté valenou klenbou a osvětlenou čtvercovými okénky v hlubokých špaletách

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17767, Vikantice, ves, Vikantice, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Objekt trpí malým využíváním – mše se konají stěží několikrát do roka.

stáhnout data v .xls