1000127806 - sloup se sousoším Kalvárie
katalogové číslo
1000127806
název
sloup se sousoším Kalvárie
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Štíty
část obce
Štíty
katastrální uzemí
Štíty-město
adresa
nám. Míru
typ
sloup se sousoším
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Kamenická práce lidovějšího rázu.

popis památkové hodnoty

Kamenická práce lidovějšího rázu, vycházející z tradiční typologie. Autorský rukopis je zřetelný především v podání figur světců, zvlášť v jejich obličejích.

stav zachování památkové hodnoty

V roce 1986 byla socha restaurována. Pískovec je značně znečištěn depozity a nižšími rostlinami.

popis

Památka je vytvořena z jemnozrnného pískovce a je vysoká přibližně 4,5 m je založená na přízemním soklu, který má půdorys kříže (rozměry obdélného základu 1,20 x 0,68 cm) s konvexně tvarovanou čelní stranou. Dřík s volutovými křídly je v čele opatřen vysokým reliéfem klečící kající se Maří Magdaleny završený festonovým baldachýnem, jenž v místě vypjaté a bohatě profilované římsy přechází v aplikovaný emblém s reliéfem holubice Ducha svatého. V zadní straně dříku je vytesán minuskulní nápis „Errichtet von Joseph Schembera / Ehegattin Franciska gebohrne / Philip. / den 7. Jul? 1808“, který je zespodu ozdoben jemným symetrickým úponkovým ornamentem. Římsa, kterou vrcholí dřík je zdobena pásem zubořezu a listovce. Krucifix je obestoupen sochou Panny Marie v kontrapostu lomící rukama (vlevo) a sochou truchlícího sv. Jana (vpravo), utírajícího si pravou rukou slzy. Patka kříže je v líci zdobena pásem pletence, výše festonem s bohatým květinovým závěsem. Figura Ukřižovaného má dynamicky pojatou roušku.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16216, Štíty, město, Štíty-město, Šumperk, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 26681, Šilperk, býv. hl. městská čtvrť, Štíty-město, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Na veřejném prostranství volně stojící sakrální památka.

stáhnout data v .xls