1000127424 - zámek Jánský Vrch
katalogové číslo
1000127424
název
zámek Jánský Vrch
kraj
Olomoucký kraj
okres
Jeseník
obec
Javorník
část obce
Javorník
katastrální uzemí
Javorník-město
adresa
Pod Zámkem č.p. 60
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; renesance; baroko

anotace

Bývalé rezidenční sídlo vratislavských biskupů s mimořádným mobiliárním fondem stojí na skalnatém výběžku Rychlebských hor nad městem Javorník. Vzniklo přestavbami středověkého opevněného hradu při důležité obchodní cestě do Kladska.

dějiny

V roce 1767 sídlila na zámku Jánský Vrch zemská vláda pro český díl niského knížectví. Biskupský dvůr se tehdy stal centrem kulturním i duchovním. Z hudebního hlediska znamenal Jánský Vrch a Javorník jedno z nejvýznamnějších hudebních středisek ve Slezsku. Biskup hrabě Filip II. Gothard, kníže Schaffgotsch (1748-1795) na zámku trvale pobýval od roku 1766, a k tomuto účelu byly provedeny i zásadní stavební úpravy. V souvislosti s hospodářským rozkvětem města se rozvíjela i zámecká architektura a zámecký život. Působil zde významný skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu, který vedl dvorní kapelu. Inicioval mj. údajně využití pozůstatků snížené válcové věže jako hudební a divadelní sál. Od počátku 19. století byl zámek letním sídlem vratislavských biskupů. Do roku 1945 byl zámek majetkem vratislavského biskupství. Od roku 1945 jej spravovala apoštolská administratura v Českém Těšíně. V roce 1963 jej převzal do správy Vlastivědný ústav, později Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.

historický vývoj

Hrad vznil ve 13. století a po husitských válkách od roku 1482 byl přestavěn za biskupa Jana Rotha (1482-1506) a Jana Thurza (1506-1520). V době třicetileté války byl hrad posílen o bastiony v opevnění, hlavní věž byla opravena i roku 1657 za biskupa Leopolda Viléma (1455-1662). V první polovině 18. století si hrad udržel strategické postavení vzhledem k okolnímu Slezsku. Za kardinála, hraběte Filipa ze Sinzendorfu (1732-1747), proběhla přestavba stávajícího hradu na barokní zámek.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 9437, Město Javorník, býv. město, Javorník-město, Jeseník, Olomoucký kraj
 • Kód CZ 23185, Janský Vrch, býv. městská čtvrť, Javorník-město, Jeseník, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • operativní průzkum a dokumentace - 06/2006 - postaveno lešení

  Rekonstrukce vnějších fasád - východní část

 • operativní průzkum a dokumentace - 07-11/2007

  oprava věže

 • operativní průzkum a dokumentace - 05/2008

  rekonstrukce značně zchátralé stavby

 • operativní průzkum a dokumentace - III.etapa

  obnova vnějšího pláště

 • operativní průzkum a dokumentace - 2008

  1. část, západní průčelí kaple

 • operativní průzkum a dokumentace - 2008

  2. část -Severozápadní flankovací věžice

stáhnout data v .xls