1000158655 - kostel sv. Štěpána
katalogové číslo
1000158655
název
kostel sv. Štěpána
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Kouřim
část obce
Kouřim
katastrální uzemí
Kouřim
adresa
Mírové náměstí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
zpřístupnění objektu
ano
sloh
románský; gotika

anotace

Mimořádně cenný románsko gotický farní kostel ze 13.-14. století, se samostatně stojící renesanční zvonicí, stojí v jižní části Mírového náměstí, jehož tvoří hlavní dominantu.

popis památkové hodnoty

Památkově i architektonicky velmi významný areál se středověkým kostelem a renesanční zvonicí.

popis

Areál kostela sv. Štěpána se nachází v JV části náměstí. Kostel je umístěný na ploše, která je na východní a jižní straně oproti okolnímu terénu vyvýšena a podepřena kamennou zídkou. SZ od západního průčelí kostela stojí zvonice. Předmětem ochrany je kostel, zvonice a pozemky parc. č. st. 130, 131 a parc. č. p. 2523/17. V prostředí památky se nachází nechráněná tarasní zeď V od kostela.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7173, Kouřim, město, Kouřim, Kolín, Středočeský kraj
  • Kód CZ 51758, Město, býv. hl. městská čtvrť, Kouřim, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls