1000154294 - kostel sv. Martina
katalogové číslo
1000154294
název
kostel sv. Martina
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Rostoklaty
část obce
Rostoklaty
katastrální uzemí
Rostoklaty
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
sloh
gotika; historismus

anotace

V jádru gotická sakrální stavba ze 14. století přestavěná v 16. a 17. století. Areál tvoří kostel a ohrazení areálu s renesanční branou.

popis památkové hodnoty

Významná regionální sakrální památka, kterou určují tři výrazné stavební etapy. Středověký původ svatyně dokládá hranolová věž, z období renesance se dochovala kazatelna a dále kruchta podklenutá hřebínkovou klenbou a zdobená bohatou kamenickou výzdobou. Konečnou podobu dala svatyni barokní úprava z konce 17. století.

popis

Areál tvoří kostel sv. Martina a hřbitov vymezený ohradní zdí s bránou umístěnou v její SZ části. Jednolodní svatyně postavená na obdélném půdorysu je na východě ukončená pravoúhlým presbytářem, rozšířeným - na šířku lodi - o pravoúhlé postranní přístavky. Západní průčelí tvoří hranolová věž ukončená cibulovou bání. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď hřbitova s branou a pozemky parc. č. st. 1 a parc. č. p. 485.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13786, Rostoklaty, ves, Rostoklaty, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - léto 2005

    hrozí zánik omítek postupnou destrukcí

Využití

  • Kultovní stavba. Kostel je odsvěcený.

stáhnout data v .xls