1000146202 - kostel sv. Bartoloměje
katalogové číslo
1000146202
název
kostel sv. Bartoloměje
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Třebovle
část obce
Třebovle
katastrální uzemí
Třebovle
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
gotika

anotace

Gotický sakrální areál ze 13. století s drobnými pozdějšími úpravami se nachází na vyvýšené terase jižně od návsi. Tvoří jej kostel, samostatně stojící zvonice a zrušený hřbitov s ohrazením.

popis památkové hodnoty

Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli je typickým příkladem raně gotické sakrální architektury objevující se na českém venkově. Středověkého původu je zcela určitě i ohrazení areálu kostela. Dá se předpokládat, že vzhledem k vyvýšené poloze kostela mělo v té době i obranný charakter.

popis

Filiální kostel sv. Bartoloměje je umístěn na vyvýšeném místě uprostřed vsi. Součástí areálu je kostel, zvonice, pozemek bývalého hřbitova, zřícenina objektu, pravděpodobně márnice a ohradní zeď s bránou. Kostel je jednoduchá jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem, ke kterému je na jižní straně přisazena sakristie. Severně od kostela je umístěna hranolová jednopatrová zvonice s jehlancovou střechou. Na východní straně bezprostředně na zvonici navazuje torzo menší obdélné stavby, pravděpodobně původní márnice. Areál ohraničuje kamenná zeď s bránou situovanou v západní části. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď s branou a pozemky parc. č. st. 25/1, 25/2 a parc. č. p. 49. Na ploše památky se nachází nechráněné torzo márnice (V při zvonici).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16690, Třebovle, ves, Třebovle, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Církevní objekt.

stáhnout data v .xls