1000137891 - kostel sv. Martina se zaniklou vsí
katalogové číslo
1000137891
název
kostel sv. Martina se zaniklou vsí
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-východ
obec
Kozojedy
část obce
Kozojedy
katastrální uzemí
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Areál kostela sv.Martina stojí osamoceně v polích, je jediným pozůstatkem raně středověké vesnice. Jednolodní orientovaná stavba s hranolovou v horní části bedněnou věží vznikla v 1. pol. 13. st., úpravy v 17., 18., a 19. st.

historický vývoj

Dnešní filiální kostel sv. Martina, vzdálený asi 1 km od vesnice Kozojedy, je v pramenech ze 14. století připomínán jako kostel farní. Původně byl součástí vesnice, která pravděpodobně zanikla již v době předhusitské (posléze se osídlení přesunulo JV směrem do prostoru dnešní vsi). Původ jednolodního kostela uzavřeného apsidou na východě a hranolovou věží na západě je pravděpodobně ještě pozdně románský. Poukazuje na to jeho celková hmota a jednoduché, v románském období běžné uspořádání svatyně (věž, loď doplněná tribunou - dnes kruchta, apsida). Zdivo kostela je z lomového kamene. Zaklenutí lodi valenou klenbou dělenou pasy na pilastrech pochází z roku 1769, předtím měla loď strop rovný trámový, který byl zhotovený v roce 1673. Barokní je též severní sakristie zaklenutá valenou klenbou (snad vznikla při stavebních úpravách v průběhu druhé poloviny 17. století), která byla původně kaplí i velká půlkruhová okna Později, pravděpodobně až v 19. století byla přistavěna jižní předsíň s jednoduchým volutovým štítem a trojúhelníkovým nástavcem. Všechen mobiliář v kostele je z roku 1872.

popis památkové hodnoty

Kostel sv.Martina, který stojí osamoceně v polích, je jediným viditelným pozůstatkem raně středověké vesnice. Stal se součástí krajinného celku. Jeho hodnota historická a architektonická přesahuje přilehlý region. Typově jde o klasický příklad raně středověkého venkovského kostela vyskytující ho se ve středních Čechách (odpovídá tomu jeho celková hmota a jednoduché základní uspořádání - věž, loď doplněná tribunou - dnes kruchta, apsida).

popis

Areál - situovaný v polích severozápadně od obce - tvoří kostel sv. Martina, márnice, hřbitov, ohradní zeď s bránou a zaniklá středověká vesnice rozkládající se kolem kostela. Kostel je jednolodní orientovaná stavba postavená na obdélníkovém půdorysu. Závěr kostela má podobu protažené apsidy podepřené opěráky, v protilehlém západním průčelí je umístěna hranolová věž, která má nejvyšší zvonové patro bedněné. Obdélná sakristie je přisazena k severní straně lodi, k jižní straně lodi je přistavěna předsíň. Márnice stojící v SZ rohu hřbitova je vysunutá vně ohradní zdi. Předmětem ochrany je kostel na, ohradní zeď s branou, márnice, archeologické stopy zaniklé vsi a pozemky vymezeného areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7260, Kozojedy, ves, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, Praha-východ, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Kultovní objekt, hřbitov, pole.

stáhnout data v .xls