1999997612 - kostel, původně synagoga
katalogové číslo
1999997612
název
kostel, původně synagoga
kraj
Ústecký kraj
okres
Litoměřice
obec
Třebívlice
část obce
Třebívlice
katastrální uzemí
Třebívlice
kategorie
areál
existující
ano
sloh
novorománský

anotace

Novorománská synagoga, nově postavená r. 1860 na místě dřívější dřevěné, byla po r. 1924 odprodána CČSH a změněna na křesťanský kostel. K vlastní sakrální stavbě patří protilehlá drobná modlitebna, dříve kolna a dvě ohradní zdi, jedna z nich s brankou.

popis

KONTEXT: Areál bývalé synagogy, do kterého původně patřila i sousední vinopalna č. p. 67 a ještě jeden dnes již zaniklý objekt shodného č. p., se nachází na jihovýchodním okraji obce Třebívlice (Trziblitz) při potoce Žejdlík. Původně osamocený soubor budov byl postupem času s rozrůstáním obce zahrnut do jejího intravilánu. Na severní straně přes ulici nyní sousedí s hřištěm a koupalištěm, na jižní přibyly dva bytové domy a k nim zázemí dvanácti garáží, kte-ré bylo přistavěno až k jižní hraně někdejšího pozemku areálu. HMOTA: Synagoga má kompaktní objem o obdélném půdorysu, je přízemní, avšak s patrem vnitřní galerie. Krytá je sedlovou střechou s valbou k východu. Střecha je na západním konci osedlána drobnou lucernovou věžičkou. Hospodářská budova umístěná proti vstupu do synagogy je přízemní o standardní výšce, její poměrně ostrá pultová střecha se opírá o objekt sousední vinopalny a klesá spádem do vnitřního dvorku před vstupem. Oba objekty propojuje ohradní zeď vedená podél uliční čáry. Zeď o výšce přízemí hospodářské budovy plynule přechází v její severní stěnu. Prolomena je drobnou brankou na východní straně při synagoze. DISPOZICE: Na mezilehlý dvorek se vstupuje zmíněnou brankou od severu z ulice. Odsud je po pravé ruce přístupná hospodářská budova a po levé vstup do synagogy. Úzký pruh pozemku mezi synagogou s vinopalnou a garážemi bytových domů je dnes rozdělen, západní větší část patří k vinopalně až po nároží synagogy, zde je též vystavěna od garáží dělící zeď, u nároží končí průchodem. Východní část za synagogou spadá majetkově k přilehlé komunikaci v majetku obce. Navzdory tomu je u jihovýchodního nároží oddělena nedokončenou bránou, která uzavírá případný vjezd a vytváří jižní dvorek.

stáhnout data v .xls