1000148447 - kostel Narození P. Marie
katalogové číslo
1000148447
název
kostel Narození P. Marie
kraj
Jihočeský kraj
okres
Písek
obec
Kostelec nad Vltavou
část obce
Kostelec nad Vltavou
katastrální uzemí
Kostelec nad Vltavou
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původem románská stavba z přelomu 12. a 13. století byla goticky přestavěna v polovině 14. století (závěr s transeptem, malby) a dále přestavována v renesanci (věž) a baroku (kaple, věž, sakristie).

historický vývoj

Kostelec nad Vltavou byl původně farní ves s proboštstvím, založeným benediktiny z Břevnova. Kostel Narození P. Marie byl postaven někdy ve 2. polovině 13. stol., v písemných pramenech se ale připomíná až roku 1341 jako farní. Původně byl tento kostel filiálkou farního kostela kostela v Kostelci. Po roce 1406 byla ves připojena k panství Orlík nad Vltavou, kde zůstala až do roku 1848. Zdejší fara zanikla za třicetileté války a byla obnovena až roku 1787. Patronem kostela byli v i po zrušení patrimoniální správy Schwarzenberkové, patronátní úřad zůstal na Orlíku. Od roku 1762 tu však byl sídelní kaplan. Stavba kostela včetně spodní části věže je gotická a má zachovanou emporu, jež se otvírala obloukem do lodi. Začátkem 18. stol. byly přistavěny oratoře a patrně v téže době rozšířena loď a postavena kruchta. Roku 1763 byla přistavěna horní patra věže.

popis památkové hodnoty

Kostel s areálem odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Farní kostel Narození Panny Marie se nachází uprostřed obce v jižní části na návrší, tvoří významnou dominantu obce a je významným architektonickým a urbanistickým prvkem. Původem raně gotická stavba ze 2. poloviny 13. století je významným architektonickým a urbanistickým prvkem v obci. Mezi nejhodnotnější části patří především zachované středověké stavební konstrukce – křížová žebrová klenba křížení, boční lodě a presbytáře, hrotité oblouky. Mezi velmi významné patří také barokní části kostela – rozšíření lodi, vložení trojramenné kruchty s kuželkovitým zábradlím, nastavení patra věže a zastřešeno jehlancovou střechou s lucernou. Památkově velmi hodnotné jsou zbytky nástěnných gotických maleb na stěnách presbytáře. Památkově významná je i kaple sv. Jana Nepomuckého v ohradní zdi z ? 19. století se stojící kamennou sochou v nice.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v uspokojivém stavebně technickém stavu.

popis

Farní kostel Narození Panny Marie se nachází uprostřed obce v jižní části a tvoří významnou dominantu obce. Kolem kostela se rozkládá prostorný hřbitov rozšířený na jižní straně o novou část, která již není předmětem památkové ochrany. Prostor původního hřbitova je vymezen ohradní hřbitovní zdí se vstupní branou na západě. V SZ části ohradní zdi z venkovní strany je umístěna výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kostel Narození Panny Marie se nachází v ochranném pásmu kulturních památek v Kostelci nad Vltavou. Jedná se o orientovaný podélný kostel s hlavní a příčnou lodí, na kterou navazuje trojboce uzavřený obdélný presbytář v exteriéru s opěráky jednou odstupněnými. Dodatečně přistavěná malá čtvercová sakristie navazuje na presbytář a prodlužuje kostel na východě. Dominantou kostela je na západě mohutná hranolová věž v šířce lodě.

stáhnout data v .xls