1000128007 - kostel sv. Václava
katalogové číslo
1000128007
název
kostel sv. Václava
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Opařany
část obce
Hodušín
katastrální uzemí
Nové Dvory u Opařan
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Raně gotický kostel z první třetiny 13. století, žebrově klenutý presbytář z konce 13. století, úpravy v 19. století - zaklenutí lodi a přístavba věže. Dochován cyklus nástěnných maleb z 2. pol. 14. století. Cenné interiéry (klenby, portály, okna).

historický vývoj

Loď z 1. třetiny 13. století (ústupkový západní portál), presbytář vystavěn až v pozdním 13. století, zároveň zásahy do lodi, ještě před rokem 1291. Věž přistavěna 1803, kostel obnovován po požáru v r. 1832, tehdy zaklenuta loď.

popis památkové hodnoty

Areál kostela sv. Václava odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči. Kostel je významným zástupcem vývoje architektury, je krajinnou dominantou, má jedinečné detaily – pozdně románský portál, další kamenné články, gotické nástěnné malby. Je dokladem historického osídlení obce. Fara je neoddělitelným objektem historického areálu, její architektura je představitelem funkčního typu.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně technický stav je dobrý, budova kostela byla zcela opravena, byly očištěny kamenné články, má nové bobrovky, pouze na střechu věže použita nevhodná modrá tegola.

popis

Kostel vybudován na SZ okraji obce, na dohled od hlavní silnice Písek –Tábor. Je obklopen hřbitovem, na JV stavba farní budovy se zahradou. Na malé travnaté ploše SV od kostela mimo plochu hřbitova vystavěna kaplička sv. Jana Nep. Budova kostela je orientována, presbytář s pětibokým závěrem, loď na obdélném půdorysu, k jejímu JZ nároží přistavěna věž na čtvercové základně. K severu presbytáře přistavěna sakristie na obdélném půdorysu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4020, Hodušín, ves, Nové Dvory u Opařan, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls