1000140797 - most se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000140797
název
most se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého
kraj
Plzeňský kraj
okres
Rokycany
obec
Dobřív
část obce
Dobřív
katastrální uzemí
Dobřív
typ
silniční most
kategorie
soubor
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko
specializace
industriální dědictví

anotace

Jeden z mála dochovaných kamenných mostů v dané oblasti. Velmi cenná technická stavba barokního původu doplněná barokními plastikami.

dějiny

Most pravděpodobně z konce 17. století. Podle obecní kroniky byl postaven za majitele huti Šírera z Waldheimu (1624-1692). Socha sv. Jana Nepomukcého zhotovena a vysvěcena r. 1720, podstavec starší. Socha sv. Barbory datována 1791.

historický vývoj

1750 - zvýšený provoz huti si vyžádal opravu „Švédského“ mostu. Byl zpevněn oblouk; r. 1764 nové zábradlí.

popis

a) socha sv. Barbory b) socha sv. Jana Nepomuckého Most překlenuje Padrťský potok. Je postaven z lomového kamene. Jedná se o most jednoobloukový s výrazně vzepjatou mostovkou. Most je dlouhý 20m, široký 4m a jeho výška nad hladinou potoka činí 4m. Zídka je plná, omítaná. Na středu mostu na parapetní zídce je osazena socha sv. Barbory držící v rukou kalich a květy. Na zadní straně soklu datum 1791 a iniciály A. M. Vpravo před vstupem na most stojí socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním šatě na jejímž podstavci jsou na všech čtyřech stranách umístěny sluneční hodiny. Podstavec pod sv. Janem Nepom. je starší než socha; dříve na něm stával kříž, který se nedochoval.

stáhnout data v .xls