1000141490 - hrad Kynžvart, zřícenina a archeologické stopy
katalogové číslo
1000141490
název
hrad Kynžvart, zřícenina a archeologické stopy
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Lázně Kynžvart
část obce
Lázně Kynžvart
katastrální uzemí
Lázně Kynžvart
typ
hrad; zřícenina
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
torzální
ano
fyzický stav
5 - zanikající
ohroženo
ano

anotace

Zřícenina na vrchu ze 3 stran s příkrými stráněmi, přístupná ze S strany. rozsáhlý areál s dvoudílným předhradím a množstvím stojících konstrukcí. Původní hrad ze 13. století, zbořen 1347, znovu vystaven 1398 a pobořen při dobytí 1648.

dějiny

Jedná se o jeden z nejspecifičtějších šlechtických hradů doby Václava IV. Jde o modifikaci bergfritového typu hradu.

stav zachování památkové hodnoty

Z předhradí zůstaly dochovány především úseky východní obvodové zdi a spodní část čelní čtverhranné věže. Další zástavba se v této části dochovala jen v terénních reliktech. Příkop kolem jádra hradu je zaplněn množstvím sutě z hradebního zdiva. Solidně je dochovaná parkánová hradba. Nejdokonaleji dochovanou částí jádra hradu je velká nárožní bašta. I ta je ovšem značně poškozena vypadáváním lícového zdiva. Zachováno zůstalo i torzo paláce. V jeho patře nacházíme niku s částečně dochovanými omítkami. Na jižním úseku valu byly zjištěny novější vkopy.

popis

Zřícenina hradu Kynžvart umístěná na Zámeckém vrchu je ze tří stran chráněna příkrými stráněmi. Plocha hradu je přístupná pouze ze severní strany. Hrad Kynžvart se skládal z hradního jádra a dvoudílného předhradí. Areál hradu je orientován tvarem vrcholu kopce – směrem sever – jih. Severně položené předhradí má protáhlý půdorys a je rozdělené příčným křídlem na dvě části. V severní části předhradí je nad příkopem do hradby vtažená čtverhranná věž. Ze severní a západní strany je předhradí opevněné valem. Na severní straně předhradí je obranný systém doplněn příkopem tesaným ve skále. Hradní jádro umístěné v jižní části areálu je umístěno lehce výše než předhradí. Je přibližně oválného půdorysu a je obehnáno příkopem a valem a parkánem. Ve směru od předhradí je příkop chránící hradní jádro tesaný ve skále. V zadní, jižní, části jádra hradu se nachází zbytky dvoutraktového paláce. V severozápadním nároží jádra se dochovaly zbytky velké bašty. Ta má zvnějšku půdorys podélně protáhlý, uvnitř však lichoběžníkový. Předhradí je v současnosti porostlé vzrostlým jehličnatým lesem. Jádro hradu aktuálně obsahuje vzrostlý listnatý porost.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9438, Lázně Kynžvart, město, Lázně Kynžvart, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • monitoring památky - 11.8.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

stáhnout data v .xls