1878408813 - dělnický dům
katalogové číslo
1878408813
název
dělnický dům
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Brno-město
obec
Brno
část obce
Zábrdovice
katastrální uzemí
Zábrdovice
adresa
Spolková č.p. 292/8
typ
společenský dům; spolkový dům; dělnický dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
9. 3. 2004
památkově chráněno do
23. 6. 2018
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Významná funkcionalistická stavba zbudovaná dle projektu architekta Eduarda Göttlichera organicky vyrůstající ze staršího historizujícího objektu Dělnického domu. Stavební komplex se významně podílel na historii industriálního Brna 1.poloviny 20.století.

popis památkové hodnoty

Budova Dělnického domu se významně zapsala do historie kulturního a společenského života průmyslového města Brna 1.pol.20.stol., jako centrum lokálního dění s vazbami, přesahujícímí rámec regionu. Nositelem architektonických a urbanistických hodnot budovy je funkcionalistická vestavba z r. 1929, která je ojedinělá svou velkorysou koncepcí a která je cenným dokladem účelového a funkčního využití moderní architektury v Brně.

popis

Konstrukce budovy je provedena ze železobetonu, rámovou konstrukcí halového typu. Výplňové konstrukce jsou provedeny nejčastěji z cihelného zdiva. Stavba je zastřešena atikovou plochou střechou se střešními vpustěmi. Střešmí krytinu tvoří asfaltové pásy. Dispozičně je stavba dělena na několik částí, které jsou vzájemně propojitelné. V nejnižším podlaží pod úrovní terénu se nachází velký kinosál, který má možnost samostatného přístupu přímo z ulice Spolková. Nad ním ve stejných dizpozičních rozměrech se nachází hlavní taneční sál. Taneční sál je také přístupný z ulice Spolková, ale samostatným vlastním vchodem. Hlavní sál se nachází v úrovni prvního patra a výškový rozdíl vstupu do vlastního sálu je řešen vnitřním schodištěm. Z čelní strany ulice Spolková je ještě umístěna restaurace. V zadní části dispozice budovy se nachází tělocvična s nářaďovnou, která je samostatně přístupná ze dvora. Z dvorní strany je objekt vybaven technickými obslužnými prostorami a zásobováním. Dělnický dům byl postaven ve dvou etapách - původní budova v historizujícím pojetí z r. 1897 orientovaná podélně do ulice Spolková a na ni organicky navazující rozsáhlá dvorní vestavba ve funkcionalistickém stylu z r. 1929 podle projektu arch. Göttlichera. Část stavby z r. 1897 je dnes zbořena, na jejím místě je dnes proluka (pozemek parc.č. 53), zbylá část je v úrovni přízemí přestavěna jako vstupní část velkorysé dvorní vestavby z r. 1929. V prostoru dvora je pod vzrostlými stromy umístěn venkovní taneční parket z teraca s místem pro kapelu ,vymezený zábradlím, součást projektu z r. 1929, a dále podélný přístřešek - kuželkárna, krytá pultovou střechou, která dvůr uzavírá. V horních patrech jsou kanceláře a klubovny. Stavba obsahuje i přes značné opotřebení množství zajímavých architektonických detailů, jakými jsou vitráže, kamenné obklady, dlažby, schodišťové stupně, původní teracové podlahy, madla zábradlí, strojovna vzduchotechniky a další vzduchotechnická zařízení, vesměs intaktní dřevěné výplně stavebních otvorů. V hlavním sále je dochována dřevěná parketová podlaha, vybavení provaziště v jevištní části apod.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 1080, Brno, město statutární, Město Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
 • Kód CZ 56512, Horní Cejl (S), podíl čtvrtě, Zábrdovice, Brno-město, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • vznik

 • monitoring památky - 27.8.2014

  Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

 • monitoring památky - 14.11.2016

  dokumentující: Wewiora Pavel

  Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu PF - památka: společenský dům - Dělnický dům; číslo ÚSKP: 100942; typ ochrany: KP;

 • monitoring památky - 28.8.2017

  památkář: Wewiora Pavel

  Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu PF - památka: Dělnický dům; číslo ÚSKP: 100942; typ ochrany: KP;

 • monitoring památky - 21.6.2018

  památkář NPÚ: Wewiora Pavel

  Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu PF - památka: Dělnický dům; číslo ÚSKP: 100942; typ ochrany: KP;

stáhnout data v .xls