1000130753 - kostel sv. Jakuba Většího
katalogové číslo
1000130753
název
kostel sv. Jakuba Většího
kraj
Liberecký kraj
okres
Jablonec nad Nisou
obec
Železný Brod
část obce
Železný Brod
katastrální uzemí
Železný Brod
adresa
Malé náměstí
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Areál raně barokního kostela s farou, sochami, zvonicí a ohradní zdí. Kostel z poloviny 17. století byl na podnět stavebníka Karla Josefa Desfourse rozšířen roku 1762, pravděpodobně J. J. Volkertem. Ke kostelu přiléhá fara z roku 1723 a kostnice (1761).

popis památkové hodnoty

viz. samostatné listy jednotlivých položek

popis

Areál kostela je situován na obdélné ostrožně, která tvoří přirozenou dominantu městské části Trávníky a přilehlého okolí. Ostrožna je vymezena prudkým srázem jižně k řece Jizeře, západně a severozápadně k Malému náměstí a severně do ulice F. Balatky. Severovýchodní a východní okraj ostrožny je méně čitelný, zde terén plynule přechází do mírně stoupajícího svahu. Kostel je orientovaný k východu a je položen při západním okraji ostrožny. Areál kostela s farou, kostnicí, zvonicí a schodištěm je obklopen ohradní zdí. 1. kostel sv. Jakuba Většího 2. ohradní zeď kostela sv. Jakuba Většího 3. kostnice 4. zvonice 5. schodiště 6. socha sv. Anny 7. socha sv. Jana Nepomuckého 8. socha P. Marie Karlovské 9. smírčí kříž 10. fara č.p. 132 11. hřbitov kolem kostela

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19386, Železný Brod, město, Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
  • Kód CZ 37071, Železný Brod, hl. městská čtvrť (neúřední), Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - velmi akutní z důvodu možné demolice poškozené konstrukce

    po požáru z 12.-13.5.2007, připravuje se jednání s vlastníkem, Městem Ž.Brod a Stavebním úřadem o zajištění a rekonstrukci stavby

stáhnout data v .xls