1000129866 - kostel sv. Mikuláše
katalogové číslo
1000129866
název
kostel sv. Mikuláše
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Cheb
část obce
Cheb
katastrální uzemí
Cheb
adresa
Kostelní nám. č.p. 187/13
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Monumentální kostel sv. Mikuláše byl původně postaven jako románská bazilika ve 20. letech 13. století. Po požáru města roku 1270 došlo k jeho opravám v gotickém stylu a rozšíření. Další přestavbou kostel prošel ve 2. polovině 15. století.

dějiny

Hlavní kostelní stavba města, největší pozdně gotická stavba ve městě, součást městské památkové rezervace Cheb.

popis

První stavbu kostela tvořila trojlodní románská bazilika stavěná v letech 1220-1230. Z ní se zachovala čtyři podlaží věží, oddělená obloučkovým vlysem a sdruženými románskými okny, západní portál a části severního portálu. K přestavbě došlo po velkém požáru v roce 1270. Poškozená románská část byla nahrazena novým gotickým chórem s vnějšími opěrnými pilíři, k jehož severní straně byla později přistavěna sakristie. Ve 2. polovině 15. století došlo k velkorysé přestavbě chrámové lodi. Do nové 50 m dlouhé a 30 m široké, trojlodní haly je převzata původní střední loď mezi západním románským portálem a východním raně gotickým chórem. Obě nižší boční lodě , původně o polovinu užší, byly dvojnásobně rozšířeny a zvýšeny na úroveň klenby střední lodě. Opěrné pilíře byly vestavěny uvnitř obvodových zdí. V roce 1470 byla pod vedením mistra Jörgena z Chebu dokončena klenba a v letech 1472-1476 kameník Erhard Pauer dokončuje stavbu lodi. V návaznosti byly prováděny malby na zdech a sloupech. Tyto malby byly v době baroka zabíleny a po restaurování částečně jejich fragmenty obnoveny. Z vnější malířské výzdoby víme o dvou freskových výjevech na fasádě, které se ale nezachovaly. Z původního románského, gotického, a později barokního vybavení kostela se nedochovalo téměř nic. V průběhu let došlo i k proměnám věží. První gotické helmice osazeny po roce 1470. Po požáru v roce 1742 navrhl chebský rodák J. Balthasar Neumann, osmiboké zvonice věží s elegantními cibulovými helmicemi. Cibulová helmice byla provedena jen jedna a po požáru v roce 1809, byla pouze jižní opatřena neogotickou helmicí se čtyřmi nárožními věžičkami a oprava byla dokončena až po padesáti letech. Na konci 2. světové války byly věže po odstřelování města poškozené a společně se střechou shořely. V době asanace v šedesátých letech nahrazeny provizorii, dnes jsou osazeny kopie novogotických helmic z roku 1869. Areál kostela dotváří ohradní zeď a barokní dvouramenné kruhové schodiště se sochami Panny Marie Immaculaty, Archanděla Michaela, sv. Jiří, sv. Konstantina Velikého a sv. Inocence.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5172, Cheb, město, býv. statutární, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 25677, Cheb, býv. hl. městská čtvrť, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • církevní, kulturní

stáhnout data v .xls