1999992604 - pivovar
katalogové číslo
1999992604
název
pivovar
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-východ
obec
Kostelec nad Černými lesy
část obce
Kostelec nad Černými lesy
katastrální uzemí
Kostelec nad Černými lesy
adresa
Českobrodská č.p. 17
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
pivovar
kategorie
areál
památkově chráněno od
21. 2. 2018
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
zpřístupnění objektu
ano
sloh
klasicismus
specializace
industriální dědictví

anotace

Panský pivovar postavený v letech 1838 - 1841 podle plánů M. Čermáka. Industriální komplex využívá prvky klasicismu. Zásadní přestavba areálu proběhla na konci 19. st. V interiéru se dochovalo technologické zařízení z konce 19. st. a 30. let 20. st.

dějiny

Majitel panství Alois II. z Lichtensteina rozhodl o vybudování pivovaru ve spodní části města. Výstavba komplexu proběhla v letech 1838 - 1841.

historický vývoj

Přestavby areálu proběhly v letech 1896-1898 a ve 30. letech 20. století.

popis památkové hodnoty

Areál pivovaru v Kostelci nad Černými lesy představuje cenný industriální komplex s významnou historickou, architektonickou a urbanistickou hodnotou. Velkoryse pojatý soubor staveb byl postaven tehdejšími majiteli panství Lichtenštejny na „zelené louce“ v letech 1839 – 1841 v klasicistním stylu. Z této prvotní stavební fáze se dochovala polovina areálu, prakticky celá sladovna a obytná část pivovaru. K nejcennějším částem patří především rozsáhlé klenuté prostory sladovnických humen. Hodnotná je zásadní přestavba objektu, která proběhla na konci 19. století. Tato rozsáhlá modernizace výrobního areálu reagovala na nové inovační trendy v oboru pivovarnictví, postupně se uplatňující od druhé poloviny 19. století. Obě stavební etapy spojují areál v jednotný celek s čestným dvorem a žentourovým mlýnem. Půdorysné uspořádání a stavební podoba pivovaru z 19. století, se dochovala do současnosti.

stav zachování památkové hodnoty

Z památkového hlediska je areál pivovaru v Kostelci nad Černými lesy velmi dobře zachován s mnoha stavebními prvky a detaily v exteriéru i interiéru z období výstavby z přelomu 30. a 40. let 19. století, ale i z rozsáhlé přestavby ze závěru 19. století. Jednotlivé dochované objekty dokládají historický, architektonický a technologický vývoj tohoto industriálního komplexu, který spolu se zámkem a náměstím s kostelem sv. Andělů Strážných, zásadně určuje charakteristickou tvář města. V interiéru se zachovala část technologického zařízení z konce 19. století a z první třetiny 20. století.

popis

Areál sestává z trojkřídlého objektu pivovaru, který ze tří stran obklopuje pivovarský dvůr, na němž v ose vjezdu stojí stavba žentourového mlýna. K areálu pivovaru patří samostatně stojící velký tovární cihlový kruhový komín a úsek ohradní zdi, částečně ohraničující celý komplex na jihu a východě. Ve sladovně i v pivovaru je rozmístěno technologické zařízené z původního provozu i stroje z jiných pivovarů. Předmětem ochrany je budova pivovaru čp. 17, tovární komín, žentourový mlýn, ohradní zeď, technologické zařízení pivovaru a pozemky vymezeného areálu. Žentourový mlýn byl do státního seznamu zapsán rozhodnutím OK ONV Kolín dne 23.11.1987, zbývající části areálu byly za KP prohlášeny dne 21.2.2018.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7079, Kostelec nad Černými lesy, město, Kostelec nad Černými lesy, Praha-východ, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • vznik - 1838 - 1841

    inženýr: Čermák Matěj

Využití

  • Díky činnosti současných majitelů se pivovarský komplex vrací ke svému původnímu účelu. Nefunguje sice klasický pivovar, ale forma minipivovarského a gastronomického zařízení. Zároveň v prostorách pivovaru vzniklo zcela ojedinělé pivovarské muzeum, jehož cílem je mapovat historii českého pivovarnictví a rovněž návštěvníky seznámit s technologií vaření piva od nejstaršího ručního zpracovávání po moderní průmyslovou výrobu. Součástí muzea jsou unikátně dochovaná funkční technologická zařízení původního provozu doplněná o ojedinělé stroje ze zrušených či zaniklých pivovarů v České republice. Po rekonstrukci původní technologie dojde k obnově vaření piva tradičním způsobem, jaké zde probíhalo v první polovině 20. století.

stáhnout data v .xls