1000138077 - radnice nová
katalogové číslo
1000138077
název
radnice nová
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Cheb
část obce
Cheb
katastrální uzemí
Cheb
adresa
nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 10/16
typ
radnice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Jedná se o barokní stavbu z let 1722–1729 dle projektu J. B. Alliprandiho, která je situována v řadové zástavbě náměstí. Dominantním prvkem dvoupatrového objektu je hodinová věž.

dějiny

Významná městská barokní architektura.

stav zachování památkové hodnoty

Stav k roku 2007 je dobrý, GVU provádí postupné opravy.

popis

Dvoupatrová budova o 7 okenních osách s asymetricky umístěnou věží. Barokní stavba z 1722–1729 od J. B. Alliprandiho, přičemž byla zrealizována jen část projektu pro nedostatek peněz. Prostory v přízemí jsou klenuté, patra plochostropá se zachovalou výzdobou. Schodiště s kamenným zábradlím a nástropní freskou. Průčelí je členěno mělkým rizalitem v ose , přízemí je bosované ś dvěma kamennými portály. Okna mají rámy s ušima. Patra jsou hladká, okna s geometrickými výplněmi v parapetech vysoký pilastrový řád a ukončuje ji hodinový nástavec, krytý nízkou střechou. Věž byla nastavena v 19. století. Střecha budovy má 3 řady vikýřů. Budova má zachovány původní mříže a vrata ke schodišti. Sklepy mají křížové klenby bez žeber na hranolové pilíře. V interiéru monumentální otevřené tříramenné schodiště zaklenuté plackami s pasy na pilířích a pilastrech. Na klenbách jsou štuková zrcadla s výzdobou. Zábradlí schodiště mají kamenné kuželky. V nejvyšším patře se nacházejí sochy Herkula a sv. Josefa s Ježíškem. Dveře do místností z chodby dvoukřídlé, nad nimi je štukové supraporty s římsami, vyplněné kartušemi. Zadní fasády jsou členěny římsami a lizénovými rámy v části přízemní jsou slepé arkády s klenákem. Okna v plastických šambránách s uchy, parapetními poli a v 1. patře nadokenními římsami. Dvorní trakt má sedlovou střechu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5172, Cheb, město, býv. statutární, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 25677, Cheb, býv. hl. městská čtvrť, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • galerie výtvarného umění

stáhnout data v .xls