1000147959 - větrný mlýn, zřícenina
katalogové číslo
1000147959
název
větrný mlýn, zřícenina
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Příčovy
část obce
Příčovy
katastrální uzemí
Příčovy
typ
větrný mlýn; mlýn
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
torzální
ano

anotace

Torzo unikátního větrného mlýna (zbytek masivní kruhové kamenné budovy) je unikátní ukázkou předimenzované technické stavby 18. století.

popis

Torzo větrného mlýna se nalézá na nevýrazném skalním suku, 300 m severozápadně od hranice intravilánu obce, 80 m od silnice do Dublovic. Jedná se o zbytek masivní kamenné stavby kruhového půdorysu, vystavěné na nevýrazném soklu. Těleso stavby je rozděleno na dvě části. Dolní část, tvořící cca 2/3 výšky objektu, je na vnějším líci mírně kónická, má hladký povrch fasády a je završena pultově skloněnou římsou tvořenou prejzy položenými na ústupek zdiva. Horní část nad touto římsou je cylindrická, na vnějším líci rytmicky členěná vystupujícími zděnými pilířky. Na východní straně je zdivo stavby v rozsahu cca 1/5 obvodu až k terénu destruováno. Vnitřek stavby je prázdný, na vnitřním líci zdiva jsou hluboké otisky zaniklé dřevěné konstrukce stropů a vertikální štenýřové konstrukce. Stavba má v úrovni nízkého přízemí pět štěrbinových okének, v úrovni 1. patra pět ležatých obdélných oken a v úrovni 2. ustupujícího patra pět ležatých oválných oken. Koruna stavby je zakryta novodobou prejzovou krytinou. Zdivo místy nese zbytky omítky. Předmětem ochrany je torzo kamenné stavby se všemi dochovanými stavebními detaily a parcela pp. 579.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13205, Příčovy, ves, Příčovy, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Původně mlýn, dnes turistická atrakce

stáhnout data v .xls