1000120005 - morový hřbitov a krucifix
katalogové číslo
1000120005
název
morový hřbitov a krucifix
kraj
Zlínský kraj
okres
Uherské Hradiště
obec
Záhorovice
část obce
Záhorovice
katastrální uzemí
Záhorovice
typ
morový hřbitov
kategorie
areál
památkově chráněno od
30. 9. 1994
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav

anotace

Na severovýchodním okraji obce je situován bývalý morový hřbitov s přibližně 65 hroby obětí epidemie s kamenným krucifixem z roku 1831, který sestává z odstupňovaného čtyřbokého podstavce, hranolového dříku a korpusu Ukřižovaného.

popis památkové hodnoty

Prostor bývalého morového hřbitova vznikl po epidemii cholery v roce 1831, kdy zemřelo celkem 65 občanů. Prostor se vzrostlými lipami je doplněn pamětním křížem.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2007: v současnosti je památka v relativně dobrém stavu. Vhodná údržba prostoru původního hřbitůvku.

popis

V prostoru severovýchodního okraje obce na terénní ostrožně je situován prostor bývalého morového hřbitova s lokací přibližně 65 hrobů obětí epidemie a dochovaným pískovcovým křížem z roku 1831. Kříž je centrálně usazen na izolovaný betonový základ čtvercového půdorysu. Trnož se sestává z obdélné hranolové podnože, přecházející v podstavec čtvercového půdorysu s krychlovou patkou na čelní straně pročleněněnou obdélným vpadlým polem zrcadla s ujmutými rohy a ukončené splávkem. Nad ní nacházející se hranolový dřík je obdobně jako patka profilovaná vpadlými poli obdélných zrcadel s ujmutými rohy. Na čelní straně se nachází mělký reliéf Bolestné Panny Marie v celé postavě čelního pohledu. Ve vrcholu je dřík ukončen profilací vyložené deskové římsy, na níž dosedá pylon směrem k vrcholu se zúžující. Při patě se nachází nízký reliéf motivu kalicha s hostií. Na čelní straně je členěn vpadlým přibližně obdélným lemem zrcadla s hrotitě ujmutými rohy, ve vrcholu ukončen opět profilací dekové římsy. Nad římsou na krychlové patici dosedá vlastní těleso kříže rovného zakončení ramen s korpusem Krista v křížení. Kristus prověšených paží s podklesnutím v kolenou je detilně propracován v pojetí fyziognomických detailů výrazného hrudníku a žilnatých rukou. Proporčně a vizuálně akcentovaná hlava s trnovou korunou je v předklonu nakloněna k pravému rameni. Na horním konci svislého břevna je umístěna nápisová blána s písmeny I N/ R I. Na zadní straně dříku je sekaný dnes obtížně čitelný několikařádkový nápis. rozměry: sokl cca 0,6 . 0,6, výška cca 3 m materiál: kámen - pískovec

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18678, Záhorovice, ves, Záhorovice, Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Regiony

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls