1000001352 - uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z toho jen: těžní věž se zařízením
katalogové číslo
1000001352
název
uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z toho jen: těžní věž se zařízením
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Žacléř
část obce
Žacléř
katastrální uzemí
Černá Voda u Žacléře
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
uhelný důl hlubinný
kategorie
areál
památkově chráněno od
8. 2. 1996
existující
ano

anotace

Důl dokládající historickou uhelnou těžbu v oblasti žacléřské pánve. Těžní věž z roku 1905 a stroj z roku 1935. Typická technická památka, autenticky dochovaná, nejstarší dochovaný důl dané lokality. Jednoduchý a působivý doklad průmyslové architektury.

popis památkové hodnoty

Důl se zařízením je dokladem historické uhelné těžby v oblasti žacléřské pánve. Představuje typickou technickou památku vztahující se k hornické činnosti dané lokality, navíc autenticky dochovanou. Je nejstarším dochovaným dolem dané lokality. Z architektonického hlediska představuje budova jednoduchý a působivý doklad průmyslové architektury 2. poloviny 19. století.

stav zachování památkové hodnoty

Samotná šachetní budova se strojovnou zachována metodou,,posledního dne”. Původní vzhled budov upraven mladšími zazdívkami otvorů a přizděním přístavků. Počátkem roku 2008 zničen původní funkční těžní stroj. Okolní parcela upravena - v roce 1994 přistavěna opěrná zeď a vytrženy důlní kolejnice.

popis

Důl sestává z kozlíkové těžní věže obezděné patrovou šachetní budovou, k níž přiléhá přízemní objekt strojovny s těžním strojem. Východně od šachetní budovy s těžním strojem stojí přízemní zděný objekt někdejších dílen a kovárny se zázemím pracovníků (není předmětem ochrany). Budovy jsou dochovány metodou ,,posledního dne”, okolní pozemky byly upraveny po skončení likvidace dolu (vytrženy kolejnice, přistavěna opěrná zeď, zarovnán terén). Důl byl založen v roce 1814, na konečnou hloubku 239m byl prohlouben v roce 1955. V tomto roce byl dočasně přejmenován na důl Emil podle jména tehdejšího ředitele. Přejmenování dolu připomíná deska nad vstupem do těžní budovy. V roce 1992 funkce dolu ukončena (tehdy sloužil již jako výdušný), v letech 2001 - 2003 zlikvidována jáma zaplněním plavenou zakládkou (cemento-popílkovou směsí). Likvidace ukončena 19. 12. 2003.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1864, Černá Voda, ves torzální, Černá Voda u Žacléře, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Původně klasický těžní důl, 1955 prohlouben na konečnou hloubku. Později sloužil jako pomocná jáma k přepouštění rubaniny a výjimečně i k přepravě osob, následně až do roku 1992 jako výdušný důl. V současné době se nabízí k pronájmu za účelem zřízení restaurace s podmínkou zachování stávajícího stavu a technického využití.

stáhnout data v .xls