1133039105 - kaple sv. Gotharda
katalogové číslo
1133039105
název
kaple sv. Gotharda
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Český Brod
část obce
Český Brod
katastrální uzemí
Český Brod
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
16. 2. 2005
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
rané baroko

anotace

Raně barokní nízká stavba kruhového půdorysu umístěná na historickém poutním místě nedaleko města.

historický vývoj

Na místě nynější kapličky se nacházela studánka (nyní zaniklá), v pramenech poprvé připomínaná r. 1486, jejíž význam byl zřejmě kultovní. Kaplička je poprvé připomínána v archivních pramenech r. 1700; v 2.polovině 18.století se místo stalo cílem procesí, směřujících sem v období sucha za vyprošení vláhy. V soupisové literatuře z počátku století (A.Podlaha - viz bibliografie) je v interiéru kaple uváděna soška sv. Gotharda, dnes již chybějící. Sv. Gothard, spolu se sv. Isidorem a sv. Donátem byli v českobrodském regionu hojně uctíváni; k těmto světcům byly směřovány prosby za příznivé počasí.

popis památkové hodnoty

Kaple sv. Gotharda, v regionu ojedinělá raně barokní centrála (zřejmě dílo místního řemeslníka), spjatá s kulturní historií města Českého Brodu, vypovídá o charakteru české barokní krajiny. Objekt v sobě sdružuje několik funkcí - je zároveň poutním místem, svatyní lokálně oblíbeného světce Gotharda a studniční architekturou.

popis

Raně barokní centrální kaple, zaklenutá kamennou klenbou, se vstupním portálem, orientovaným k SV, rámovaným pískovcovým ostěním. Kaple se nachází v jihovýchodní části města na tzv. stezce Jedličky-Brodského (jižně od cesty), vedoucí od Kouřimské brány východním směrem podél říčky Šembery. Jedná se o centrální stavbičku, zaklenutou kamennou klenbou, jejíž střecha je tvořena cihlami, naplocho kladenými do malty. Na nich je v celé ploše natažena cihlová mazanina. Vstupní portál je orientován k severovýchodu. Ostění tvoří pískovcové sloupy, záklenek je ve tvaru stlačeného oblouku. V interiéru se nachází pozůstatek menzy s konkávně projmutými stěnami a v severozápadní části drobná nika. Stěny byly vymalovány několika vrstvami vápenných nátěrů, místy se pod vrstvou sazí nachází zbytky polychromie (červenohnědý pigment). Předmětem ochrany je kaple na p.p. 856/1.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2062, Český Brod, město, Český Brod, Kolín, Středočeský kraj
  • Kód CZ 29900, Kouřimské Předměstí, býv. městská čtvrť, Český Brod, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - OPD provedeno v dubnu 2009

    připravuje se celková obnova

stáhnout data v .xls