1000157733 - zámek
katalogové číslo
1000157733
název
zámek
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Jince
část obce
Jince
katastrální uzemí
Jince
adresa
Slavíkova č.p. 1/1
typ
zámek; zahrada
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
sloh
baroko
variantní názvy
pivovar; sladovna

anotace

Trojkřídlá jednopatrová budova se středním zdůrazněným dvoupatrovým rizalitem, postavená na půdorysu písmena E, obklopená pozemky bývalé zahrady. Raně barokní zámek byl postaven v místě středověké tvrze a v několika pozdějších etapách byl upravován.

popis památkové hodnoty

Významnýž raně barokní zámek z l. 1654-1706, zbudovaný na místě středověké tvrze, doložené k r. 1453. V l. 1739-44 objekt vrcholně barokně přestavěn podle návrhu arch. Davida Schatze. V l. 1766-71 přestavba jižního křídla. Od poloviny 19. stol. interiéry zámku upravovány na postupně se rozšiřující pivovar a sladovnu.

popis

Zámek stojí uprostřed městečka severovýchodně od kostela při hlavní silnici v mírném svahu, sklánějícím se k východu k říčce Litavce. Rozsáhlá trojkřídlá jednopatrová budova se středním zdůrazněným dvoupatrovým rizalitem na půdorysu písmena E je orientována k západu směrem k silnici nehlubokým nádvořím, patrně někdejším čestným dvorem. Nádvoří vymezuje hlavní severojižně orintované značně dlouhé zámecké křídlo, k němuž se na severu a jihu pojí ne zcela symetricky velmi krátká křídla postranní. Půdorysný rozvrh zámku však není v důsledku složitého stavebního vývoje osově souměrný, boční křídla se nepřipojují k hlavní budově kolmo, ale výrazně šikmo, severní křídlo v tupém úhlu, jižní křídlo v úhlu ostrém. Celková v podstatě podkovová dispozice zámeckého organismu, obklopujícího čestný dvůr, je dúsledkem přirozeného postupného vývoje, nikoli jednotného původního projektu. Na západní straně podél silnice je nádvoří ohraničeno novodobou, asi 1,6 - 1,7 m vysokou cihelnou zdí, zčásti nahrazenou novým plotem z vlnivého plechu. K východnímu zahradnímu průčelí středního křídla se připojuje nevelký, proti původnímu stavu již v 19. stol. vestavbou železničního náspu značně zmenšený park se zbytky terasové úpravy svažitého terénu. (Pokračování popisu na DL.) Předmětem ochrany je objekt zámku čp. 1 s pozemkem parc. č. 427 a pozemky bývalé zahrady parc. č. 429/1, 429/2, 431/1, 431/2, 436/2, 436/3 a 500/3. Jiné stopy náročné parkové úpravy včetně vodního díla, sochařské výzdoby a případných dalších staveb nejsou zřetelné. Původní ohrazení parku, nyní zahrady se nedochovalo, dnes je ve zbytku své rozlohy vymezena novodobým drátěným zkorodovaným plotem. Neudržovaná, ale ne zcela zpustlá zahrada je dnes z větší části zatravnatělá a osázená ovocnými stromy. Zámecká budova je vyzděna ze smíšeného materiálu s naprostou převahou lomového kamene, novější dozdívky z 19. stol., spojené s přestavbou objektu na pivovar a sladovnu, jsou vesměs cihelné. Vápenné nepůvodní omítky jsou tónovány nejednotně, na západním průčelí převažuje dnes tmavá cihlová červeň přecházející místy do sytého až tmavého okru, avšak pod odlupující se horní vrstvou vystupuje barva světlého okru. Na východní zahradní straně převažují jasnější barvy světle až sytě okrové. Je zřejmé, že barevnost zahradního průčelí je starší, na západní straně je fasáda novodobě natřena barvami spíše nahodilými. Na zahradní fasádě jsou pod opadávajícími omítkami patrny zbytky raně barokní omítky. V posledních 10 letech byly od zámecké budovy odbourány novodobé parazitní přístavky v nádvoří i na zahradní straně rizalitu hlavního křídla.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6042, Jince, městys, Jince, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 30492, Jince (II), retrodíl území (dominantní), Jince, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • monitoring památky - 21.1.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • Původně reprezentativní aristokratické sídlo, později průmyslový provoz pivovaru a sladovny. Dnes nevyužíváno.

stáhnout data v .xls